RSS
Alfabetische index

Glossarium

Instemmingsprocedure

Deze procedure heette vroeger instemmingsprocedure. Die was ingevoerd bij de Europese Akte van 1986. Volgens deze procedure moet de Raad bij bepaalde belangrijke besluiten de instemming van het Europees Parlement krijgen. Het Parlement behandelt een voorstel dan in één lezing. Het kan een voorstel aanvaarden of verwerpen, maar niet wijzigen. Zonder deze instemming kan het besluit niet worden aangenomen.

Als niet-wetgevingsprocedure is de procedure van toepassing bij de ratificatie van bepaalde overeenkomsten die de Europese Unie wil sluiten. Zij wordt met name toegepast in geval van een ernstige schending van de grondrechten als bedoeld in artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en bij toetreding van nieuwe lidstaten of ingeval een lidstaat zich uit de Unie wil terugtrekken.

Als wetgevingsprocedure is zij van toepassing bij de vaststelling van nieuwe wetgeving tegen discriminatie. Bovendien heeft het Parlement dankzij deze procedure vetorecht in geval van optreden van de Unie op basis van de algemene rechtsgrondslag van artikel 352 VWEU.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven