RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Hyväksyntämenettely

Hyväksyntämenettely otettiin alun perin käyttöön Euroopan yhtenäisasiakirjassa (1986). Menettelyn mukaan neuvoston on saatava Euroopan parlamentin suostumus eräiden merkitykseltään keskeisten päätösten tekemiseksi. Puoltava lausunto on periaatteeltaan yhden käsittelyn menettely. Euroopan parlamentti voi hyväksyä tai hylätä ehdotuksen mutta ei voi esittää siihen tarkistuksia. Puoltavan lausunnon puuttuminen estää säädöksen hyväksymisen.

Hyväksyntää sovelletaan yleensä tiettyjen Euroopan unionin neuvottelemien sopimusten ratifiointiin sekä erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan mukaisiin tapauksiin, joissa perusoikeuksia loukataan vakavasti, ja uusien EU:n jäsenten liittymiseen tai EU:sta eroamiseen liittyviin järjestelyihin. Tällöin kyseessä ei ole lainsäädäntömenettely.

Lainsäädäntömenettelynä sitä käytetään myös hyväksyttäessä uutta lainsäädäntöä syrjinnän torjumisesta, ja se antaa Euroopan parlamentille nyt veto-oikeuden myös silloin, kun sovelletaan toissijaisuuden yleistä oikeusperustaa SEUT:n 352 artiklan mukaisesti.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun