RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Godkendelsesprocedure

Denne procedure, der tidligere var kendt under betegnelsen samstemmende udtalelse, blev indført ved den europæiske fælles akt fra 1986. Ifølge denne procedure skal Rådet indhente Europa-Parlamentets samtykke til at træffe visse vigtige afgørelser. Princippet om samstemmende udtalelse bygger på én behandling. Parlamentet kan acceptere eller forkaste et forslag, men ikke ændre det. Hvis der ikke foreligger samstemmende udtalelse, kan retsakten ikke vedtages.

Som ikke-lovgivningsmæssig procedure anvendes den især til ratificering af visse aftaler, som EU har indgået, men den finder også anvendelse i forbindelse med alvorlig overtrædelse af de grundlæggende rettigheder under artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union, ved tiltrædelse af nye EU-medlemsstater og aftaler om udtrædelse af EU.

Som lovgivningsprocedure skal den også anvendes, når der vedtages ny lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, og den giver nu også Parlamentet vetoret, når det subsidiære generelle retsgrundlag i TEUF artikel 352 anvendes.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top