RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeisk arresteringsorder

Den europeiska arresteringsordern är ett rättsligt beslut som utfärdas av en medlemsstat med en begäran om att en annan medlemsstat ska gripa och överlämna en person som är misstänkt eller dömd för brott.

Syftet med arresteringsordern är att förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter och avskaffa utlämning. Den bygger på principen om att medlemsstaterna ska erkänna varandras straffrättsliga avgöranden.

Den europeiska arresteringsordern grundar sig på ett rambeslut som rådet antog den 13 juni 2002. Detta instrument tillämpas sedan den 1 januari 2004.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början