RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europees aanhoudingsbevel

Het Europees aanhoudingsbevel is een rechterlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog op de aanhouding en de overlevering door een andere lidstaat van een persoon die gezocht wordt met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel.

Het gaat om een instrument dat ten doel heeft de samenwerking tussen de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten te versterken door het stelsel van uitlevering af te schaffen. Het berust op het beginsel van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen.

Het Europees aanhoudingsbevel is gebaseerd op een kaderbesluit dat door de Raad op 13 juni 2002 is goedgekeurd. Dit instrument is van toepassing sinds 1 januari 2004.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven