RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Eurooppalainen pidätysmääräys

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella missä tahansa jäsenvaltiossa tehty tuomioistuimen päätös rikoksesta epäillyn henkilön pidättämisestä ja luovuttamisesta voidaan panna täytäntöön muissa jäsenvaltioissa syytetoimenpiteiden ja vankeusrangaistuksen toteuttamiseksi.

Sen avulla pyritään tiivistämään jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten yhteistyötä poistamalla käytöstä rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen. Eurooppalainen pidätysmääräys perustuu rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen.

Eurooppalainen pidätysmääräys perustuu 13. kesäkuuta 2002 annettuun neuvoston puitepäätökseen. Sen soveltaminen aloitetaan 1. tammikuuta 2004.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun