RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Europæisk arrestordre

Den europæiske arrestordre er en retsafgørelse afsagt i en medlemsstat for - i en anden medlemsstat - at kunne arrestere en eftersøgt person og få denne overgivet med henblik på strafferetlig forfølgelse eller fuldbyrdelse af en fængselsdom.

Det er et værktøj, der skal styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes retsmyndigheder ved at afskaffe udleveringsprocedurerne. Arrestordren bygger på princippet om gensidig anerkendelse af strafferetlige afgørelser.

Grundlaget for den europæiske arrestordre er en rammeafgørelse, som Rådet vedtog den 13. juni 2002. Instrumentet anvendes fra 1. januar 2004.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top