RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kandidatländer

Om ett land vill bli medlem i EU lämnar det en ansökan. Sedan beslutar Europeiska rådet efter yttrande av Europeiska kommissionen om landet ska bli ett kandidatland.

Men att ett land är kandidatland innebär inte att det automatiskt kommer att bli EU-medlem. Först granskar kommissionen landet med avseende på anslutningskriterierna (Köpenhamnskriterierna). Sedan inleds anslutningsprocessen genom att Europeiska rådet beslutar att inleda anslutningsförhandlingarna.

Beroende på läget i anslutningslandet kan det krävas att landet reformerar sin lagstiftning för att få den att överensstämma med EU-rätten och att det bygger ut sin infrastruktur och förvaltning. Anslutningsprocessen bygger på strategin inför anslutningen, där bl.a. ekonomiskt stöd ingår.

För att landet ska få ansluta sig till EU måste det uppfylla EU:s krav, vilket kommissionen regelbundet bedömer och utvärderar.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början