RSS
Alfabetische index

Glossarium

Kandidaat-lidstaten

Wanneer een land om toetreding verzoekt, kan de Europese Raad het, op basis van een advies van de Europese Commissie, de status van kandidaat-lidstaat toekennen.

Deze status geeft echter niet automatisch recht op toetreding tot de Unie. Enerzijds bestudeert de Commissie de kandidatuur in het licht van de toetredingscriteria (criteria van Kopenhagen). Anderzijds neemt het toetredingsproces pas een aanvang nadat de Europese Raad tot de opening van toetredingsonderhandelingen heeft besloten.

Afhankelijk van de situatie van de kandidaat-lidstaten moeten deze eventueel een hervormingsproces inleiden om hun wetgeving op het acquis communautaire af te stemmen en, zo nodig, om hun infrastructuur en hun overheidsdiensten te versterken. Het toetredingsproces is gebaseerd op de pretoetredingsstrategie, die instrumenten zoals financiële steun omvat.

De toetreding hangt af van de vooruitgang die de kandidaat-lidstaten boeken. Om die vooruitgang te beoordelen, worden zij regelmatig door de Commissie geëvalueerd en gevolgd.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven