RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Ehdokasmaat

Eurooppa-neuvosto voi myöntää maalle ehdokasmaan aseman Euroopan komission kyseisen maan jäsenyyshakemuksesta antaman lausunnon perusteella.

Ehdokasmaan asema ei kuitenkaan anna automaattisesti oikeutta liittyä unioniin. Komissio tutkii hakemuksen jäsenyysedellytysten (Kööpenhaminan arviointiperusteet) valossa. Liittymisprosessi alkaa vasta, kun Eurooppa-neuvosto on tehnyt päätöksen jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta.

Ehdokasmaiden tilanteesta riippuen niitä voidaan vaatia toteuttamaan uudistusprosessi, jonka kuluessa niiden lainsäädäntö saatetaan yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa ja niiden infrastruktuuria ja hallintoa lujitetaan tarvittaessa. Liittymisprosessi perustuu liittymisstrategiaan, jossa tarjotaan erilaisia apuvälineitä, kuten rahoitustukea.

Liittymisen ajankohta riippuu ehdokasmaiden edistymisestä, jota komissio arvioi ja seuraa säännöllisin väliajoin.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun