RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Kandidatlande

Det er Rådet, som giver et land status af kandidatland på grundlag af en udtalelse fra Europa-Kommissionen, der udarbejdes, efter at kandidatlandet har indgivet en ansøgning om medlemskab.

At have fået status af kandidatland giver imidlertid ikke automatisk ret til medlemskab af EU. Dels undersøger Kommissionen ansøgningen med udgangspunkt i tiltrædelseskriterierne (Københavnskriterierne). Dels begynder tiltrædelsesprocessen først efter Rådets beslutning om at indlede tiltrædelsesforhandlinger.

Afhængigt af forholdende i kandidatlandet kan dette blive opfordret til at indlede en reformproces med henblik på at tilpasse sin lovgivning til EU-retten og om nødvendigt at styrke landets infrastruktur og administrative kapacitet. Tiltrædelsesprocessen bygger på førtiltrædelsesstrategien, der omfatter instrumenter såsom finansiel støtte.

Tiltrædelsen afhænger af de fremskridt, som er gjort i kandidatlandene, og som regelmæssigt evalueres og bedømmes af Kommissionen.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top