RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kilpailunrajoitukset

Kilpailunrajoituksia koskevilla säännöillä tarkoitetaan kilpailusääntöjä, jotka koskevat kilpailunvastaisia sopimuksia ja liiketoimintatapoja sekä määräävän aseman väärinkäyttöä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan kilpailunrajoituksia koskevissa säännöissä kielletään sopimukset ja yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka ovat omiaan rajoittamaan kilpailua. Kielto koskee kartelleja ja tilanteita, joissa kilpailevat yritykset liittoutuvat rajoittaakseen kilpailua valvomalla hintoja, rajoittamalla tuotantoa tai jakamalla markkinat keskenään. Rajoittavat sopimukset voidaan kuitenkin joissakin tapauksissa hyväksyä, jos niillä on enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia (esimerkiksi tuotantoa tai tuotteiden jakelua tehostavat tai teknistä kehitystä edistävät sopimukset).

Yhteisön kilpailunrajoituksia koskevissa säännöissä kielletään lisäksi yrityksiä käyttämästä väärin määräävää markkina-asemaansa (SEUT:n 102 artikla). Yrityksellä on määräävä markkina asema, jos se hallitsee merkittävää osaa tietyistä markkinoista ja jos siihen ei vaikuta näiden markkinoiden tavanomainen kilpailu. Se ei tällöin saa käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa esimerkiksi asettamalla kohtuuttoman korkeita tai toisaalta liioitellun alhaisia hintoja tai syrjimällä joitakin kauppakumppaneitaan.

Komissio voi määrätä raskaat sakot yrityksille, jotka soveltavat laittomia liiketoimintatapoja.

Toukokuun 1. päivästä 2004 lähtien EU:n uudistetut kilpailunrajoituksia koskevat säännöt sallivat komission ohella kansallisten kilpailuviranomaisten soveltaa kartelleja ja määräävän aseman väärinkäyttöä koskevia yhteisön sääntöjä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun