RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Antitrust

Antitrustbestemmelserne er de konkurrenceregler, som gælder for konkurrencebegrænsende aftaler mellem virksomheder og samordnet praksis og misbrug af dominerende stilling.

Aftaler mellem virksomheder og samordnet praksis, som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen, er i henhold til antitrustbestemmelserne i artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) forbudt. Forbuddet gælder karteller og vedrører situationer, hvor konkurrerende virksomheder slår sig sammen for at begrænse konkurrencen ved at fastsætte priser, begrænse produktionen eller foretage en opdeling af markederne. Der kan imidlertid af og til gives tilladelse til konkurrencebegrænsende aftaler, hvis de har flere positive end negative virkninger (aftaler, der har en positiv indvirkning på produktion, distribution af produkter, fremme af tekniske fremskridt osv.).

Fællesskabets antitrustbestemmelser forbyder også virksomheder at misbruge deres dominerende stilling på et marked (artikel 102 i TEUF). En virksomhed indtager en dominerende stilling, når den har en væsentlig markedsandel og kan unddrage sig de almindelige spilleregler for konkurrence på dette marked. Den må i så fald ikke misbruge sin dominerende stilling, f.eks. ved at fastsætte meget høje eller meget lave priser eller ved at anvende ulige vilkår over for handelspartnere.

Kommissionen kan idømme virksomheder, som medvirker til ulovlig handelspraksis, store bøder.

Siden den 1. maj 2004 har Fællesskabets moderniserede antitrustbestemmelser gjort det muligt for de nationale konkurrencemyndigheder på lige fod med Kommissionen at anvende fællesskabsbestemmelserne over for karteller og misbrug af dominerende stilling.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top