RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi otettiin ensimmäisen kerran huomioon vuonna 1974 annetussa lainsäädännössä. Alaan sovellettavat vaatimukset vahvistettiin muun muassa Amsterdamin sopimukseen (1997) liitetyssä lisäpöytäkirjassa. Eläinten suojelemista ja hyvinvointia koskevassa pöytäkirjassa vahvistettiin uudet säännöt Euroopan unionin toimille tällä alalla. Siinä tunnustetaan virallisesti, että eläimet ovat tuntevia olentoja, ja vaaditaan, että unionin toimielimet ottavat eläinten hyvinvoinnin huomioon yhteisten politiikkojen laatimisessa ja täytäntöönpanossa.

Eläinten suojelua koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä pyritään säästämään eläimet tarpeettomilta kärsimyksiltä kolmella pääalueella: tuotanto-, kuljetus- ja teurastusvaiheessa. Näillä alueilla toteutettavat toimenpiteet ovat välttämättömiä eettisistä ja moraalisista syistä, mutta myös eläinten terveyden ja elintarvikkeiden laadun kannalta. Elintarviketurvallisuuden yleisstrategian osana muissa yhteisön politiikoissa (maatalouspolitiikka, liikenne, sisämarkkinat ja tutkimus) on myös otettava tämä huomioon.

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto tekee yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tarkastuksia yhteisön lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi. Sen rooli vahvistui EU:n laajennuttua 27 jäsenvaltion unioniksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun