RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Dyrevelfærd

Dyrevelfærd kom første gang ind i lovgivningen i 1974. De pågældende bestemmelser er bl.a. blevet bekræftet i en tillægsprotokol til Amsterdam-traktaten (1997). Denne "protokol om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd" fastsatte nye regler for EU's indsats på dette område. Det anerkendes heri officielt, at dyr er følende væsener, og det kræves, at de europæiske institutioner tager hensyn til dyrevelfærd under udarbejdelsen og gennemførelsen af de fælles politikker.

EU's lovgivning om dyrebeskyttelse tager sigte på at spare dyrene for enhver unødig lidelse i tre vigtige faser: opdræt, transport og slagtning. Foranstaltninger på disse områder er væsentlige af etiske og moralske grunde, men også af hensyn til dyrenes sundhed og fødevarekvaliteten. Som led i den samlede strategi for fødevaresikkerhed skal andre EU-politikker (landbrug, transport, det indre marked og forskning) også tage hensyn til denne forpligtelse.

I samarbejde med medlemsstaternes myndigheder foretager Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret kontrol på stedet for at sikre, at EU-lovgivningen overholdes. Med udvidelsen til 27 medlemsstater er kontorets rolle blevet styrket.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top