RSS
Alfabetische index

Glossarium

Verdrag van Amsterdam

Het Verdrag van Amsterdam is het resultaat van de Intergouvernementele Conferentie die op 29 maart 1996 tijdens de Europese Raad van Turijn begon. Het werd door de Europese Raad van Amsterdam (16-17 juni 1997) goedgekeurd en vervolgens op 2 oktober 1997 door de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijftien lidstaten ondertekend. Het is op 1 mei 1999 (de eerste dag van de tweede maand na bekrachtiging door de laatste lidstaat) in werking getreden nadat het door alle lidstaten werd bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen.

Juridisch gezien wijzigt het Verdrag van Amsterdam sommige bepalingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van sommige bijbehorende besluiten door met name: de ontwikkeling van een communautair werkgelegenheidsbeleid, de communautarisering van een deel van de materies op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ), de hervorming van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), de uitbreiding van de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement en de mogelijkheid tot nauwere samenwerking tussen de lidstaten. Het Verdrag van Amsterdam treedt niet in de plaats van de andere Verdragen, maar vult deze aan.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven