RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Amsterdamin sopimus

Amsterdamin sopimus on Eurooppa-neuvoston Torinon kokouksessa 29. maaliskuuta 1996 käynnistetyn hallitustenvälisen konferenssin työn tulos. Eurooppa-neuvosto hyväksyi sopimuksen Amsterdamin kokouksessaan 16.-17. kesäkuuta 1997, minkä jälkeen EU:n jäsenvaltioiden ulkoasiainministerit allekirjoittivat sopimuksen 2. lokakuuta 1997. Sopimus tuli voimaan 1. toukokuuta 1999 (toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä viimeisen jäsenvaltion tekemän ratifioinnin jälkeen) kaikkien jäsenvaltioiden ratifioitua sen omien perustuslakiensa mukaisesti.

Amsterdamin sopimuksessa muutetaan tiettyjä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen määräyksiä, samoin kuin Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja joidenkin säädösten määräyksiä. Ne liittyvät erityisesti seuraaviin seikkoihin: yhteisön työllisyyspolitiikan luominen, eräiden oikeus- ja sisäasioiden alaan kuuluvien asioiden yhteisöllistäminen, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan uudistaminen, määräenemmistöpäätösten laajentaminen, Euroopan parlamentin toimivallan lisääminen sekä jäsenvaltioiden tiiviimmän yhteistyön mahdollistaminen. Amsterdamin sopimus ei korvaa muita perussopimuksia vaan täydentää niitä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun