RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Amsterdam-traktaten

Amsterdam-traktaten er resultatet af den regeringskonference, der blev igangsat den 29. marts 1996 på Det Europæiske Råd i Torino. Traktaten blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Amsterdam (16. og 17. juni 1997) og underskrevet af de femten medlemsstaters udenrigsministre den 2. oktober 1997. Traktaten trådte i kraft den 1. maj 1999 (den første dag i den anden måned efter den sidste medlemsstats ratifikation af traktaten), efter at alle medlemsstater havde ratificeret den i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Juridisk set ændrer Amsterdam-traktaten en række bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Union, i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og i et par hermed forbundne retsakter, bl.a. i form af indførelse af en fælles beskæftigelsespolitik, overførsel af en del af de spørgsmål, der vedrører retlige og indre anliggender (RIA), til fællesskabsregi, reform af EU's fælles sikkerhedspolitik (FUSP), udvidet anvendelse af afstemning med kvalificeret flertal, udvidelse af Europa-Parlamentets beføjelser og mulighed for et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne. Den træder ikke i stedet for de andre traktater, men supplerer dem.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top