RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) kuuluu Euroopan unionin (EU) ja jäsenvaltioiden välillä jaettuun toimivaltaan. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 39 artiklan mukaan maatalouspolitiikan tavoitteena on taata kohtuulliset kuluttajahinnat ja maatalousväestön kohtuullinen elintaso. Tähän päästään erityisesti maatalouden yhteisten markkinajärjestelyjen avulla ja noudattamalla Stresan konferenssissa vuonna 1958 asetettuja periaatteita: yhtenäisiä hintoja, taloudellista solidaarisuutta ja yhteisön etuuskohtelua.

YMP on yksi tärkeimpiä Euroopan unionin politiikkoja (maatalousmenot muodostavat noin 45 prosenttia yhteisön talousarviosta). Neuvosto päättää maatalousmenoista määräenemmistöllä saatuaan Euroopan parlamentin lausunnon.

YMP on saavuttanut ensisijaisen tavoitteensa, joka oli Euroopan yhteisön elintarvikeomavaraisuuden takaaminen. YMP:n epätasapainon ja ylituotannon korjaamiseksi tarvittiin kuitenkin pian huomattavia uudistuksia. Politiikan tavoitteet ovatkin muuttuneet ajan mittaan, ja siinä käytettäviä välineitä on kehitetty useiden uudistusten myötä (mm. McSharryn uudistus vuonna 1992 ja Agenda 2000).

Kesäkuussa 2003 tehty viimeisin uudistus mullistaa YMP:n perinpohjaisesti. Se sisältää seuraavat kohdat:

  • yhtenäinen tilakohtainen tuotannosta riippumaton tuki EU:n maanviljelijöille (tuen irrottaminen tuotannosta)
  • ympäristönsuojeluun, elintarvikkeiden turvallisuuteen, eläinten ja kasvien terveyteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvien sääntöjen noudattamisen asettaminen tuen saamisen edellytyksiksi (täydentävät ehdot)
  • maaseudun kehittämisen vahvistaminen vähentämällä suoria tukimaksuja suurille tiloille ja rahoittamalla näin uutta alan politiikkaa (tuen mukauttaminen)
  • rahoituskurimekanismi, jossa asetetaan katto markkinatuelle ja suoralle tuelle vuosiksi 2007-2013.

Lisäksi uudistus käsittää YMP:n yhteisiin markkinajärjestelyihin tehtäviä tarkistuksia. Useita aloja on jo uudistettu; niitä ovat mm. tupakka, humala, puuvilla, oliiviöljy ja sokeri.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun