RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Partnerskap inför anslutningen

Partnerskap inför anslutningen är ett led i strategin inför anslutningen, där man kartlägger kandidatländernas behov och vart stödet inför anslutningen bör gå. Partnerskapet omfattar följande:

  • Prioriteringar på kort och medellång sikt samt särskilda mål och villkor för varje kandidatland enligt kommissionens yttrande om dess medlemsansökan. De här målen utformas med ledning av anslutningskriterierna (även kallade Köpenhamnskriterierna).
  • Stöd inför anslutningen.

Ett partnerskap inför anslutningen har inrättats för varje kandidatland för att styra och stödja deras förberedelser inför anslutningen. Varje kandidatland ska utarbeta ett nationellt program med en tidplan för genomförande av EU:s regelverk. Dessutom ska varje kandidatland utarbeta en plan för utbyggnad av förvaltning och domstolar.

Partnerskapet inför anslutningen kan naturligtvis ses över under resans gång.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början