RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Liittymiskumppanuus

Liittymiskumppanuus on liittymisstrategiaan kuuluva väline, jolla määritetään sellaiset ehdokasmaiden erityistarpeet, joihin liittymistä edeltävä tuki kohdistetaan. Se muodostaa kehyksen seuraaville:

  • kullekin ehdokasmaalle asetettavat lyhyen ja keskipitkän tähtäimen painopisteet, tavoitteet ja edellytykset, jotka määritetään jäsenyyshakemusta koskevan komission lausunnon mukaisesti. Niiden määrittely perustuu jäsenyysedellytyksiin (Kööpenhaminan arviointiperusteet);
  • liittymistä edeltävä tuki.

Liittymiskumppanuus solmitaan kaikkien ehdokasmaiden kanssa niiden ohjaamiseksi ja kannustamiseksi liittymiseen valmistautumisessa. Jokainen ehdokasmaa laatii yhteisön säännöstön hyväksymistä koskevan kansallisen ohjelman, johon sisältyy aikataulu kumppanuuden täytäntöönpanolle. Lisäksi jokainen ehdokasmaa laatii hallinnollisten ja oikeudellisten valmiuksien vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman.

Liittymiskumppanuutta voidaan myös tarkistaa uusien kehitysvaiheiden valossa, ottaen huomioon esimerkiksi liittymistä edeltävän prosessin aikana määritetyt uudet painopisteet.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun