RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Tiltrædelsespartnerskab

Tiltrædelsespartnerskaber er et instrument, der bruges i førtiltrædelsesstrategien; i tiltrædelsespartnerskaberne fastlægges kandidatlandenes særlige behov, dvs. hvor der skal sættes ind med førtiltrædelsesstøtte. Partnerskaberne udgør rammen for:

  • Prioriteringerne på kort og mellemlang sigt og de mål og betingelser, som er fastlagt for hvert kandidatland i overensstemmelse med Kommissionens udtalelse om deres ansøgning om optagelse i EU. De fastlægges på grundlag af tiltrædelseskriterierne (Københavnskriterierne).
  • Førtiltrædelsesstøtten.

Der indgås et tiltrædelsespartnerskab med hvert kandidatland, for at man kan vejlede landene og støtte dem i deres forberedelse til tiltrædelsen. Med henblik herpå udarbejder hvert kandidatland et nationalt program for overtagelse af EU-retten, der udgør en tidsplan for gennemførelsen af partnerskabet. Endvidere udarbejder hvert kandidatland en handlingsplan for at styrke kapaciteten i administrationen og retsvæsenet.

Tiltrædelsespartnerskabet kan blive revideret i takt med udviklingen, bl.a. kan der fastlægges nye prioriterede områder under førtiltrædelsesprocessen.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top