RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Jäsenyysneuvottelut

Jäsenyysneuvotteluissa seurataan ja autetaan jäsenyyteen valmistautuvia ehdokasmaita ja arvioidaan, kuinka hyvin ne ovat valmistautuneet jäsenyyteen. Maiden suoritusta arvioidaan sen perusteella, missä määrin ne täyttävät jäsenyysedellytykset. Neuvotteluiden tarkoituksena on tukea ehdokasmaita niiden valmistautuessa noudattamaan jäsenvaltiolle kuuluvia velvoitteita. Samalla ne auttavat Euroopan unionia valmistautumaan laajentumiseen ja varmistamaan vastaanottokykynsä.

Neuvottelujen aiheena on yhteisön säännöstön (acquis communautaire) hyväksyminen ja saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio seuraa siinä edistymistä. Säännöstö on jaettu lukuihin. Lukuja on sama määrä kuin aloja, joilla ehdokasmaiden on osoitettava edistymisensä. Alat määritellään yhteisön säännöstön analyyttisen tarkastelun (hakijamaiden arviointi) yhteydessä, johon myös teknisen avun tiedonvaihtotoimisto (TAIEX) osallistuu. Jokaisesta luvusta neuvotellaan erikseen, ja kunkin luvun avaamista ja sulkemista varten määritellään mitattavissa olevat arviointiperusteet.

Neuvottelut käydään kahdenvälisissä hallitustenvälisissä konferensseissa, joissa kokoontuvat jäsenvaltiot ja kukin ehdokasmaa. Kutakin yhteisön toimivaltaan kuuluvaa neuvottelulukua varten määritellään yhteiset neuvottelukannat.

Neuvottelutulokset (sekä poliittisten ja taloudellisten vuoropuhelujen tulokset) sisällytetään liittymissopimusluonnokseen, kun kaikkia lukuja koskevat neuvottelut on saatu päätökseen. Siirtymävaiheen toimenpiteiden ansiosta neuvottelut voidaan tarvittaessa saattaa päätökseen, vaikka yhteisön säännöstöä ei olisikaan kokonaisuudessaan saatettu voimaan.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun