RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Tiltrædelsesforhandlinger

 

Tiltrædelsesforhandlingerne er afgørende for at følge og støtte kandidatlandene i deres forberedelser til tiltrædelsen og for at evaluere deres fremskridt mod tiltrædelse. Landene bedømmes med udgangspunkt i deres overholdelse af tiltrædelseskriterierne. Forhandlingerne har til formål at hjælpe kandidatlandene med at forberede sig på at overholde de forpligtelser, der påhviler en EU-medlemsstat. De skal samtidig give EU mulighed for at forberede sig på udvidelsens følger for de allerede eksisterende medlemsstater.

Forhandlingerne drejer sig om vedtagelse og gennemførelse af EU-retten, som overvåges af Kommissionen. EU-retten opdeles i forbindelse med forhandlingerne i kapitler. Der er lige så mange kapitler, som der er områder, på hvilke der skal ske fremskridt. Disse områder fastlægges under en analytisk gennemgang af EU-retten ("screening"), som programmet for teknisk bistand og informationsudveksling (TAIEX) bidrager til. Der forhandles om hvert enkelt kapitel for sig, og der fastsættes målelige referencekriterier for åbning og lukning af de enkelte kapitler.

Forhandlingerne finder sted i bilaterale regeringskonferencer mellem medlemsstaterne og de enkelte kandidatlande. Der fastlægges fælles forhandlingspositioner for hvert af kapitlerne inden for EU's kompetenceområde.

Forhandlingsresultaterne indarbejdes (sammen med resultaterne af de politiske og økonomiske dialoger) i et udkast til tiltrædelsestraktat, når forhandlingerne om samtlige kapitler er afsluttet. Overgangsbestemmelser kan i givet fald gøre det muligt at afslutte forhandlingerne, selv om kandidatlandets overtagelse af EU-retten endnu ikke er fuldført.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top