RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Anslutningskriterier (Köpenhamnskriterierna)

Alla länder som vill bli medlemmar i EU måste uppfylla villkoren i artikel 49 och principerna i artikel 6.1 i EU-fördraget. Vid EU-toppmötet i Köpenhamn 1993 fastställdes anslutningskriterier och de förstärktes sedan vid toppmötet i Madrid 1995.
För att få bli medlem i EU måste ansökarlandet uppfylla följande tre kriterier:

  • Det politiska kriteriet: länderna ska ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och minoritetsskydd.
  • Det ekonomiska kriteriet: länderna ska ha en fungerade marknadsekonomi och förmåga att hantera marknadskrafterna och konkurrenstrycket inom EU.
  • Det rättsliga kriteriet: länderna ska vara i stånd att anta gemenskapens regelverk och uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet, särskilt målen om en politisk, ekonomisk och monetär union.

För att Europeiska rådet ska fatta beslut om att inleda anslutningsförhandlingar med ett land måste landet uppfylla de politiska kriterierna (respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna).

Alla länder som vill gå med i EU måste uppfylla anslutningskriterierna. Under anslutningsförhandlingarna fastställs detaljerna. Detta kallas för strategi inför anslutningen.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början