RSS
Alfabetische index

Glossarium

Toetredingscriteria (criteria van Kopenhagen)

Elk land dat tot de EU wenst toe te treden, moet voldoen aan de voorwaarden in artikel 49 van het EU-Verdrag en moet de beginselen van artikel 6, lid 1, van dat Verdrag in acht nemen. In dit verband heeft de Europese Raad van Kopenhagen in 1993 bepaalde criteria ontwikkeld; deze zijn bevestigd door de Europese Raad van Madrid in 1995.
Om tot de EU toe te treden, moet een nieuwe lidstaat aan drie criteria voldoen:

  • een politiek criterium: het land moet stabiele instellingen hebben die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen;
  • een economisch criterium: het land moet een functionerende markteconomie hebben en het hoofd kunnen bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de EU;
  • het criterium van het acquis communautaire: het land moet de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt, aankunnen, en met name de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie kunnen onderschrijven.

De Europese Raad zal pas besluiten de onderhandelingen te openen wanneer wordt voldaan aan het politieke criterium.

Elk land dat tot de EU wil toetreden, moet de toetredingscriteria in acht nemen. Het kader en de noodzakelijke instrumenten worden in de pretoetredingsfase en tijdens de toetredingsonderhandelingen vastgesteld.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven