RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Jäsenyysedellytykset (Kööpenhaminan arviointiperusteet)

Jokaisen valtion, joka hakee Euroopan unionin (EU) jäseneksi, on täytettävä EU:sta tehdyn sopimuksen 49 artiklassa asetetut ehdot ja noudatettava 6 artiklan 1 kohdassa määrättyjä periaatteita. Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto määritteli vuonna 1993 tähän liittyvät arviointiperusteet, jotka Madridin Eurooppa-neuvosto vahvisti vuonna 1995.
Euroopan unioniin liittyvän uuden jäsenvaltion on täytettävä seuraavat kolme edellytystä:

  • poliittinen edellytys: vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun;
  • taloudellinen edellytys: toimiva markkinatalous ja kyky selviytyä markkinavoimista ja kilpailupaineista unionissa;
  • yhteisön säännöstön voimaansaattaminen: kyky täyttää jäsenyydestä seuraavat velvoitteet ja erityisesti hyväksyä unionin poliittiset sekä talous- ja rahaliittoa koskevat tavoitteet.

Jotta Eurooppa-neuvosto voisi päättää neuvottelujen aloittamisesta, poliittisen edellytyksen (demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen) on täytyttävä.

Jokaisen valtion, joka haluaa liittyä unioniin, on noudatettava jäsenyysedellytyksiä. Toiminnan puitteet ja tarkemmat välineet määritellään liittymisstrategiassa ja jäsenyysneuvotteluissa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun