RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Konstruktiv röstnedläggelse

Med konstruktiv röstnedläggelse menas att en medlemsstat ska kunna avstå från att rösta i rådet i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), utan att detta hindrar övriga medlemsstater från att fatta beslut med enhällighet.

Denna möjlighet infördes genom Amsterdamfördraget. Denna möjlighet infördes genom Amsterdamfördraget i en ny artikel 31 i EU-fördraget, enligt vilken medlemsstaten ska slippa tillämpa beslutet om röstnedläggelsen åtföljs av en formell förklaring. Medlemsstaten måste dock acceptera att beslutet är bindande för unionen och undvika att agera på ett sätt som kan skada EU:s insatser på grundval av detta beslut.

Enligt artikel 31 i EU-fördraget kan beslutet dock inte fattas om de rådsmedlemmar som lägger ned sin röst vid en sådan förklaring representerar minst en tredjedel av medlemsstaterna vilka tillsammans representerar minst en tredjedel av befolkningen.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början