RSS
Alfabetische index

Glossarium

Constructieve onthouding

Met constructieve onthouding wordt bedoeld dat de Raad in het kader van het gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbeleid (GBVB) met eenparigheid van stemmen een besluit kan nemen, hoewel een van de lidstaten zich van stemming onthoudt.

Deze mogelijkheid werd door het Verdrag van Amsterdam ingevoerd. Artikel 31 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) bepaalt dat, wanneer de onthouding vergezeld gaat van een formele verklaring, de betrokken lidstaat niet verplicht is het besluit toe te passen, maar wel aanvaardt dat dit besluit de Unie bindt. De lidstaat moet zich onthouden van ieder optreden dat het optreden van de EU krachtens dit besluit zou kunnen doorkruisen.

Zoals in artikel 31 van het VEU wordt bepaald, kan een dergelijk besluit niet worden genomen wanneer de leden van de Raad die hun onthouding op deze wijze toelichten minstens een derde van de lidstaten vertegenwoordigen, bestaande uit minstens een derde van de bevolking.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven