RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Rakentava äänestämästä pidättyminen

Rakentava äänestämästä pidättyminen merkitsee yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) yhteydessä sitä, että jäsenvaltio pidättyy neuvoston äänestyksestä ilman että pidättyminen estää yksimielisyyden.

Tämä mahdollisuus sisällytettiin Amsterdamin sopimukseen. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 31 artiklassa määrätään, että jos jäsenvaltio antaa pidättymisen yhteydessä virallisen lausuman, se ei ole velvollinen soveltamaan kyseistä päätöstä, mutta sen on sitä vastoin hyväksyttävä, että päätös sitoo unionia. Jäsenvaltion on pidättäydyttävä toimista, jotka voivat olla ristiriidassa mainittuun päätökseen perustuvan unionin toiminnan kanssa.

SEU-sopimuksen 31 artiklan määräysten mukaan päätöstä ei hyväksytä, jos tällä tavoin pidättymisensä perustelleet neuvoston jäsenet edustavat vähintään yhtä kolmasosaa jäsenvaltioista ja vähintään yhtä kolmasosaa unionin väestöstä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun