RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Konstruktiv afståelse (positiv afståelse)

Ved konstruktiv afståelse forstås, at en medlemsstat i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) skal kunne afholde sig fra at stemme i Rådet, uden at de øvrige medlemsstater derved forhindres i at træffe en enstemmig beslutning.

Muligheden for konstruktiv afståelse blev ved Amsterdam-traktaten indsat i artikel 31 i EU-traktaten, ifølge hvilken en medlemsstat, der kvalificerer sin stemmeundladelse ved at afgive en formel erklæring, ikke er forpligtet til at anvende afgørelsen, men må acceptere, at afgørelsen forpligter Unionen. Medlemsstaten skal herefter afholde sig fra enhver handling, der kan skade en handling fra Unionens side på grundlag af den pågældende afgørelse.

Ifølge EU-traktatens artikel 31 kan afgørelsen dog ikke vedtages, hvis de medlemmer af Rådet, der knytter en erklæring til deres stemmeundladelse, udgør mindst en tredjedel af medlemsstaterne, der repræsenterer mindst en tredjedel af befolkningen.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top