RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) wspiera Unię Europejską (UE) w jej stosunkach z resztą świata. W wyniku reform instytucjonalnych traktatu lizbońskiego UE posiada większą, bardziej spójną i lepiej skoordynowaną możliwość działania zewnętrznego.

AKT

Decyzja 2010/427/UE Rady z 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

STRESZCZENIE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) jest organem powołanym na mocy traktatu lizbońskiego w celu wdrażania polityki zewnętrznej Unii Europejskiej (UE).

ESDZ podlega Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, którego wspiera w wykonywaniu obowiązków dotyczących:

  • prowadzenia i kreowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa („WPZiB”) UE, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony („WPBiO”),
  • pełnienia funkcji przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych,
  • pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Komisji ds. Stosunków Zewnętrznych.

ESDZ współpracuje również z Sekretariatem Generalnym Rady, Komisją i służbami dyplomatycznymi państw członkowskich, aby zapewnić spójność europejskich działań zewnętrznych.

ESDZ wspiera Komisję w czasie tworzenia i wdrażania programów i instrumentów finansowych działań zewnętrznych UE.

Administracja centralna

Siedziba ESDZ znajduje się w Brukseli. ESDZ kieruje wykonawczy sekretarz generalny, który podlega Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Administracja centralna ESDZ jest podzielona na dyrekcje generalne zajmujące się:

  • obszarem działań tematycznych i geograficznych obejmującym wszystkie kraje i regiony świata,
  • zarządzaniem administracyjnym, bezpieczeństwem systemów informacyjno-komunikacyjnych, zarządzaniem budżetem i zasobami ludzkimi,
  • zarządzaniem kryzysowym i planowania, Sztabem Wojskowym UE oraz Centrum Sytuacyjnym Unii Europejskiej w celu prowadzenia WPZiB.

Sieć delegatur

W skład ESDZ wchodzą delegatury UE przy innych krajach trzecich oraz przy organizacjach międzynarodowych. Na czele każdej z nich stoi szef delegatury, który odpowiada przed Wysokim Przedstawicielem oraz przed ESDZ. Szef delegatury reprezentuje UE w danym kraju.

Delegatury współpracują i wymieniają informacje ze służbami dyplomatycznymi państw członkowskich UE.

Generalny sekretarz wykonawczy ESDZ odpowiada za ocenę finansową i administracyjną każdej delegacji.

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2010

Zobacz także

  • Strona internetowa Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony