RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europese dienst voor extern optreden

De Europese dienst voor extern optreden (EDEO) ondersteunt de Europese Unie (EU) in haar betrekkingen met de rest van de wereld. Sinds de institutionele hervormingen van het Verdrag van Lissabon is de EU namelijk beter uitgerust om op een meer coherente en gecoördineerde manier extern op te treden.

BESLUIT

Beslissing 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese dienst voor extern optreden.

SAMENVATTING

De Europese dienst voor extern optreden (EDEO) is een orgaan dat is ingesteld door het Verdrag van Lissabon om het buitenlands beleid van de Europese Unie (EU) uit te voeren.

De EDEO staat onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De dienst ondersteunt hem bij de uitoefening van zijn mandaten in verband met:

  • het voeren en ontwikkelen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU, met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);
  • het voorzitterschap van de Raad Buitenlandse Zaken;
  • het vicevoorzitterschap van de Commissie op het vlak van externe betrekkingen.

Verder staat de EDEO het secretariaat-generaal van de Raad, de Commissie en de diplomatieke diensten van de lidstaten bij ter verzekering van de samenhang van het externe optreden van de Unie.

Daarnaast verleent de EDEO haar steun aan de Commissie bij de uitwerking en uitvoering van de programma's en financiële instrumenten van het externe optreden van de EU.

Centrale administratie

De zetel van de EDEO bevindt zich in Brussel. Het beheer van de dienst is in handen van een uitvoerend secretaris-generaal die onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid functioneert.

De centrale administratie van de EDEO is ingedeeld in directoraten-generaal, gewijd aan:

  • domeinen van thematische en geografische acties die alle landen en regio's ter wereld bestrijken;
  • het administratieve beheer, de beveiliging van de communicatie- en informatiesystemen, het begrotingsbeheer en de human resources;
  • het beheer van crises en de planning, de militaire staf van de EU en het situatiecentrum van de EU (Sitcen) voor de uitvoering van het GBVB.

Netwerk van delegaties

De EDEO bestaat ook uit delegaties van de EU bij derde landen en verschillende internationale organisaties. Elke delegatie wordt geleid door een delegatiehoofd dat onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger en de EDEO staat. Het delegatiehoofd vertegenwoordigt de EU in het desbetreffende land.

De delegaties werken samen en delen informatie met de diplomatieke diensten van de lidstaten van de EU.

De uitvoerend secretaris-generaal van de EDEO is belast met de financiële en administratieve evaluatie van elke delegatie.

Laatste wijziging: 18.10.2010

Zie ook

  • De website van de Europese dienst voor extern optreden (DE) (EN) (FR)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven