RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai Külügyi Szolgálat

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) támogatja az Európai Uniót (EU) a világ többi részével való kapcsolatainak fenntartásában A Lisszaboni Szerződés intézményi reformjainak következtében az EU erősebb, koherensebb és jobban koordinált külső cselekvési kapacitással rendelkezik.

JOGI AKTUS

A Tanács 2010/427/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról [Hivatalos Lap L 201., 2010.8.3.].

ÖSSZEFOGLALÓ

AZ Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) egy, a Lisszaboni Szerződés által létesített szerv, amelynek a feladata az Európai Unió (EU) külügyi politikájának végrehajtása.

Az EKSZ az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének irányítása alatt működik. Az EKSZ támogatja a főképviselőt alábbi megbízatásai teljesítésében:

  • az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP) – beleértve a közös biztonság- és védelempolitikát (KBVP) is – irányítása és kidolgozása;
  • a Külügyek Tanácsa elnöki tisztének az ellátása;
  • a Bizottságban betöltött alelnöki tiszte ellátása külügyi kapcsolatok területén.

Az EKSZ hozzájárul továbbá a Tanács Főtitkárságának, a Bizottságnak és a tagállami diplomáciai szolgálatoknak a munkájához az európai külső tevékenységek koherenciájának biztosítása érdekében.

Végezetül az EKSZ támogatja a Bizottságot az EU külső tevékenysége pénzügyi programjainak és eszközeinek kidolgozásában és végrehajtásában.

Központi igazgatási szerv

Az EKSZ székhelye Brüsszelben található. Az EKSZ-t egy, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének irányítása alatt tevékenykedő ügyvezető főtitkár irányítja.

Az EKSZ központi igazgatása az alábbi területeket irányító főigazgatóságokból áll:

  • tematikus és földrajzi cselekvési területek, amelyek a világ minden országát és régióját lefedik;
  • az igazgatás, a kommunikációs és információs rendszerek biztonsága, a költségvetés kezelése és az emberi erőforrás;
  • a válságkezelés és a tervezés, az Európai Unió Katonai Törzse és a Európai Unió Helyzetelemző Központja (SitCen) a KKBP irányításához.

Küldöttségek hálózata

Az EKSZ-t ezenkívül az Uniót a harmadik országokban és a nemzetközi szervezetekben képviselő küldöttségek alkotják. Az egyes küldöttségeket küldöttségvezetők igazgatják, akik az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője irányítása alá tartoznak. A küldöttségvezető képviseli az Uniót az adott országban.

A küldöttségek együttműködnek a tagállamok diplomáciai szolgálataival, és megosztják egymással az információkat.

AZ EKSZ ügyvezető főtitkárának feladata az egyes küldöttségek pénzügyi és igazgatási értékelése.

Utolsó frissítés: 18.10.2010

Lásd még

  • Az Európai Külügyi Szolgálat (DE) (EN) (FR) internetes oldala
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére