RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan ulkosuhdehallinto

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) auttaa Euroopan unionia (EU) luomaan ja pitämään yllä suhteita muuhun maailmaan. Lissabonin sopimukseen perustuva toimielinuudistus on antanut EU:lle mahdollisuuden hoitaa ulkosuhteitaan aiempaa määrätietoisemmin, johdonmukaisemmin ja koordinoidummin.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on Lissabonin sopimuksella perustettu elin, jonka tehtävänä on huolehtia Euroopan unionin (EU) ulkopolitiikan täytäntöönpanosta.

EUH toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa. EUH tukee korkeaa edustajaa tämän tehtävien hoitamisessa seuraavilla osa-alueilla:

  • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP), mukaan lukien yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP), toteuttaminen ja laatiminen
  • EU:n ulkoasiainneuvoston puheenjohtajuus
  • komission varapuheenjohtajuus ulkosuhteiden alalla.

Lisäksi EUH avustaa neuvoston pääsihteeristöä, komissiota ja jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintoja unionin ulkoisten toimien johdonmukaisuuden varmistamisessa.

EUH avustaa myös komissiota sen laatiessa ja pannessa täytäntöön EU:n ulkosuhteita koskevia ohjelmia ja rahoitusvälineitä.

Keskitetty hallinto

EUH:n toimipaikka sijaitsee Brysselissä. EUH:a johtaa toimeenpaneva pääsihteeri, joka hoitaa tehtäviään unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa.

EUH:n keskushallinto jakautuu pääosastoihin, joita ovat

  • pääosastot, jotka muodostuvat aihekohtaisista jaoksista ja maantieteellisistä jaoksista, jotka kattavat maailman kaikki maat ja alueet
  • pääosasto, joka hoitaa hallintoon, turvallisuuteen, viestintä- ja tietojärjestelmiin, talousarvioon sekä henkilöstöön liittyviä kysymyksiä
  • YUTP:n johtamisessa avustavat kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto, Euroopan unionin sotilasesikunta ja Euroopan unionin tilannekeskus SitCen.

Edustustoverkosto

EUH:oon kuuluvat myös EU:n edustustot kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Kutakin edustustoa johtaa edustuston päällikkö, joka toimii korkean edustajan ja EUH:n alaisuudessa. Edustuston päällikkö edustaa EU:ta kyseisessä maassa.

Edustustot tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoja EU:n jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen kanssa.

EUH:n toimeenpaneva pääsihteeri vastaa kunkin edustuston tilintarkastuksen ja hallinnon arvioinnista.

Viimeisin päivitys 18.10.2010

Katso myös

  • Euroopan ulkosuhdehallinnon (DE) (EN) (FR) Internet-sivusto
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun