RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropské oddělení zahraničního působení

Evropské oddělení zahraničního působení (EOZP) podporuje Evropskou unii (EU) v jejích vztazích se zbytkem světa. V návaznosti na institucionální reformy Lisabonské smlouvy Evropská unie disponuje rozšířenou způsobilostí k zahraniční činnosti, která je souvislejší a méně koordinovaná.

AKT

Rozhodnutí Rady 2010/427/EU z 26. července 2010, ustanovující organizaci a fungování evropského oddělení zahraničního působení

PŘEHLED

Evropské oddělení zahraničního působení (EOZP) je orgánem ustanoveným Lisabonskou smlouvou zejména k tomu, aby uskutečňoval zahraniční politiku Evropské unie (EU).

EOZP je podřízeno vyšší autoritě reprezentující Unii ohledně zahraničních záležitostí a politiky bezpečnosti. Asistuje ve výkonu jejích funkcí, týkajících se:

  • řízení a vytváření zahraniční politiky a veřejné bezpečnosti (ZPVB) Evropské unie, zde zahrnuté do politiky bezpečnosti a společné obrany (PBSO);
  • předsednictví Evropského oddělení pro zahraniční věci;
  • vicepředsednictví Komise v oblasti zahraničních vztahů.

EOZP stejně tak asistuje generálnímu sekretariátu Rady, Komisi diplomatickým pobočkám členských států, aby zajistila koherenci externí evropské činnosti.

Nakonec EOZP podporuje Komisi během vypracování a aplikování finančních programů a nástrojů externí činnosti EU.

Centrální administrativa

Sídlo EOZP se nachází v Bruselu. Je spravováno generálním výkonným tajemníkem, který svou funkci vykonává pod vyšší autoritou Unie pro zahraniční věci a politiku bezpečnosti.

Centrální administrativa EOZP je organizována dle obecných předpisů věnovaných:

  • oblastem tématických a zeměpisných činností, zahrnujících všechny země a všechny regiony světa;
  • administrativní správa, bezpečnost komunikačních a informačních systémů, správa rozpočtu a lidských zdrojů;
  • řešení krizových situací a plánování, štáb EU a centrum situace EU (Sitcen) pro řízení PESC.

Síť delegací

EOZP je rovnoměrně složeno z delegací, z nečlenských zemí EU a z různých mezinárodních organizací. Každá z nich je řízena vedoucím delegace, který je dále podřízený autoritě vyšší reprezentativy a EOZP. Vedoucí delegace reprezentuje EU v dané zemi.

Delegace spolupracují a vyměňují si informace s diplomatickými orgány členských států EU.

Generální výkonný tajemník EOZP je pověřen finanční a administrativní evaluací každé delegace.

Poslední aktualizace: 18.10.2010

Viz také

  • Internetová stránka Evropské oddělení pro zahraniční věci (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky