RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene face parte din structurile de sprijin pentru politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene. Rolul său este de a efectua activităţi de cercetare şi de analiză privind problematicile internaţionale.

ACT

Acţiunea comună 2001/554/PESC a Consiliului din 20 iulie 2001 privind înfiinţarea Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene [a se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Această acţiune comună creează Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE). Prin activităţile sale de analiză şi cercetare, ISSUE contribuie la luarea deciziilor europene în domeniul politicii externe şi de securitate comune (PESC). Acesta elaborează, în special, analize şi oferă un forum de dezbateri pentru strategia externă a Uniunii Europene (UE).

Acţiunea comună defineşte misiunea şi structura ISSUE.

Misiune

Misiunea ISSUE este de a contribui la dezvoltarea PESC şi, în special, a politicii de securitate şi apărare comună. Acesta efectuează activităţi de cercetare universitară şi analize politice. Institutul furnizează, de asemenea, analize şi previziuni Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate.

ISUUE organizează şi conferinţe şi seminarii de mai multe ori pe an. Aceste evenimente sunt menite să dezvolte dezbaterea strategică în Europa. De exemplu, pot regrupa experţi şi cercetători din Europa sau din restul lumii, reprezentanţi ai UE şi ai statelor membre sau ai organizaţiilor neguvernamentale. În plus, activităţile institutului trebuie să stimuleze şi dialogul transatlantic.

Institutul asociază activităţilor sale o reţea de schimburi cu alte institute de cercetare şi grupuri de reflecţie din cadrul şi din afara UE.

În sfârşit, institutul derulează acţiuni de informare şi comunicare în domeniul PESC. Rezultatele activităţilor sale sunt difuzate la o scară cât mai largă, cu excepţia informaţiilor clasificate ca fiind confidenţiale.

Structură

ISSUE este condus de două organe:

  • consiliul de administraţie: acesta este compus dintr-un reprezentant desemnat de fiecare stat membru şi un reprezentant al Comisiei. Consiliul se reuneşte cel puţin de două ori pe an şi este prezidat de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate. Consiliul de administraţie este însărcinat, în special, cu adoptarea programului anual de lucru al ISSUE şi a bugetului adecvat.
  • directorul: este numit de consiliul de administraţie pentru o perioadă de trei ani, care se poate prelungi cu încă doi ani. Acesta asigură administrarea zilnică a institutului şi buna desfăşurare a misiunilor sale. Directorul trebuie, în special, să pregătească lucrările consiliului de administraţie.

De asemenea, personalul ISSUE este alcătuit din cercetători şi personal administrativ. Cercetătorii sunt recrutaţi pe bază de concurs şi în funcţie de competenţele lor în domeniul PESC. Membrii personalului ISSUE sunt toţi agenţi contractuali. Totuşi, experţii statelor membre, funcţionarii UE sau cercetătorii asociaţi proveniţi din statele membre sau din ţările terţe pot fi detaşaţi pe lângă institut pe o perioadă limitată.

Buget

Bugetul ISSUE trebuie să fie echilibrat în ceea ce priveşte veniturile şi cheltuielile. Veniturile institutului provin din contribuţiile statelor membre calculate pe baza produsului lor naţional brut.

Context

ISSUE provine din fosta Uniune a Europei Occidentale (UEO). UEO a fost creată în 1971 şi a fost dizolvată la 30 iunie 2011. Aceasta conţinea structuri specializate în studiile legate de PESC. Aceste structuri au servit ca bază, fiind apoi înglobate în ISSUE.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Acţiunea comună 2001/554/PESC a Consiliului

20.7.2001

-

JO L 200 din 25.7.2001

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Acţiunea comună 2006/1002/PESC a Consiliului

21.12.2006

-

JO L 409 din 30.12.2006

Această fişă de sinteză are doar un caracter informativ şi nu urmăreşte să interpreteze sau să înlocuiască documentul de referinţă, care rămâne singurul temei juridic.

Ultima actualizare: 07.08.2011

Consultaţi şi

  • Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (EN) (FR)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii