RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája támogatási struktúrájának képezi részét. Szerepe, hogy kutatásokat és elemzéseket készítsen a nemzetközi problémákról.

JOGI AKTUS

A Tanács 2001/554/KKBP együttes fellépése (2001. július 20.) az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetének létrehozásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az együttes fellépés létrehozza az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetét (EUISS). Az EUISS elemző és kutatói munkájának köszönhetően hozzájárul az európai döntéshozatalhoz a közös kül- és biztonságpolitika területén (KKBP). Többek között elemzéseket készít, valamint helyet kínál az Európai Unió (EU) külpolitikai stratégiájának megvitatására.

A közös fellépés ezáltal meghatározza az EUISS feladatait és struktúráját.

Feladatok

Az EUISS feladata, hogy hozzájáruljon a KKBP fejlesztéséhez, illetve többek között a közös biztonsági és védelemi politikához. Egyetemi kutatói munkákat és politikai elemzéseket végez. Az intézet többek között a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő részére készít elemzéseket és előrejelzéseket.

Az EUISS ezenkívül évente több konferenciát és szemináriumot szervez. Ezek az események különösen az európai stratégiai vita fejlesztését célozzák. Ezek az események alkalmat adhatnak például arra, hogy Európából vagy a világ más részéből származó szakértők és kutatók, valamint az EU és a tagországok vagy akár a nem kormányzati szervezetek képviselői összegyűljenek. Az intézet tevékenységeinek továbbá hozzá kell járulniuk a transzatlanti párbeszédhez.

Ezenkívül az intézet munkájához a lehető legnagyobb mértékben használják a más kutatóintézetekkel és tudományos központokkal fennálló cserehálózatot az Európai Unión belül és kívül egyaránt.

Végül az intézet tájékoztatási és kommunikációs intézkedéseket hoz a KKBP területén. A Bizalmas információkat kivéve munkájának eredményeit a lehető legszélesebb körben terjesztik.

Felépítés

AZ EUISS-t két szerv irányítja:

  • az igazgatóság: az igazgatóságot tagállamonként egy képviselő és a Bizottság egy képviselője alkotja. Évente legalább kétszer ülésezik, elnöke a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Az igazgatóság többek között felelős az EUISS éves munkatervének és a hozzá tartozó költségvetésnek az elfogadásáért;
  • az igazgató: az igazgatót az igazgatóság nevezi ki hároméves időszakra, amely két évvel meghosszabbítható. Az igazgató biztosítja az intézet napi működésével kapcsolatos feladatokat és az intézet feladatainak megfelelő elvégzését. Ő készíti elő többek között az igazgatóság munkáját.

Ezenkívül az EUISS személyzete kutatókból és igazgatási feladatokat ellátó személyzetből áll. A kutatókat versenyeztetési eljárások útján és a KKBP tárgykörében szerzett szakértelmük alapján választják. Az EUISS személyzetének valamennyi tagját szerződéses státusban foglalkoztatják. A tagállamok szakértőit, a Bizottság közhivatalnokait vagy a tagállamokból vagy harmadik államokból származó vendégkutatókat azonban határozott időre küldhetik az intézetbe.

Költségvetés

Az EUISS költségvetésében a bevételek és kiadások egyensúlyban állnak. Az intézet bevételei a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének alapján kiszámolt hozzájárulásokból származnak.

Háttér

Az EUISS elődje a korábbi Nyugat-európai Unió (NYEU). A NYEU-t 1971-ben alapították, és 2011. június 30-án szűnt meg. A KKBP-vel kapcsolatos tanulmányokra specializálódott struktúrákat tartalmazott. Ezek a struktúrák szolgáltak az EUISS alapjaként, és beépültek az intézetbe.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2001/554/KKBP tanácsi együttes fellépés

2001.7.20.

HL L 200., 2001.7.25.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2006/1002/KKBP tanácsi együttes fellépés

2006.12.21.

HL L 409., 2006.12.30.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 08.07.2011

Lásd még

  • Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére