RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Asekaupan sääntely

Euroopan unioni pyrkii kehittämään asekaupan kansainvälistä sääntelyä. EU:n tavoitteena on osallistua asekauppaa koskevan sopimuksen laatimiseen ja parantaa asekaupan valvontajärjestelmiä.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2010/336/YUTP, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2010, asekauppasopimusta tukevista EU:n toimista Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa [EUVL L 152, 18.6.2010].

TIIVISTELMÄ

Tässä päätöksessä esitellään Euroopan unionin (EU) laatima hanke asekaupan sääntelyn parantamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on kehittää tavanomaisten aseiden tuontia, vientiä ja siirtoa koskevaa kansainvälistä valvontaa.

Hankkeella on kaksi tavoitetta:

  • edistää asekauppasopimuksen laatimiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) (EN) (ES) (FR) sisällä tehtäviä valmistelutöitä
  • kehittää YK:n jäsenvaltioiden välisiä asekaupan valvontajärjestelmiä.

Neuvoston esittelemään hankkeeseen sisältyy aloitteita kansainvälisten seminaarien järjestämiseksi. Nämä seminaarit kokoavat yhteen poliittisia päättäjiä ja asekaupan asiantuntijoita. Niiden tarkoituksena on edistää näkemysten vaihtoa ja mahdollistaa konkreettisten ehdotusten laatiminen.

Kansainväliset seminaarit

Seminaareja järjestetään eri puolilla maailmaa. Kukin seminaari kestää muutaman päivän ja kokoaa yhteen seuraavia osallistujaryhmiä:

  • osallistujamaiden diplomaattikunnan ja sotilas-/puolustusalan edustajat
  • YK:n edustajat
  • kansainvälisten sekä valtiosta riippumattomien järjestöjen edustajat
  • asekauppaan erikoistuneet teknisen alan edustajat ja lainvalvontahenkilöstö (rajavalvontaviranomaiset, kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat, alan teollisuuden edustajat).

Seminaarien järjestämisestä vastaa Yhdistyneiden Kansakuntien aseidenriisuntatutkimusinstituutti (UNIDIR (EN) (FR)). UNIDIR suorittaa tehtävänsä kuitenkin unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa. Lisäksi korkea edustaja raportoi neuvostolle säännöllisesti tämän päätöksen täytäntöönpanosta. Tämän päätöksen täytäntöönpanoon on varattu 1 520 000 euron määrärahat.

Asekauppasopimus

Seminaarien tarkoituksena on valmistella asekauppaa koskevan kansainvälisen sopimuksen laatimista. Sopimusta valmistellaan parhaillaan YK:n sisällä. Sopimuksesta tulee allekirjoittaville maille oikeudellisesti sitova. Siinä asetetaan erityisesti aseiden tuontia, vientiä ja siirtoa koskevat kansainväliset normit.

EU:n järjestämien seminaarien tavoitteena on näin ollen edistää sopimuksen allekirjoittamisesta kiinnostuneiden maiden välisiä neuvotteluita. Seminaarit auttavat erityisesti asekauppaa koskevan kansainvälisen tilanteen kartoittamisessa. Niiden tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia YK:n jäsenvaltioita osallistumaan keskusteluun. Lisäksi seminaarien yhteydessä voidaan laatia konkreettisia ehdotuksia tulevan asekauppasopimuksen sisällöstä.

Asekaupan kansainvälinen valvonta

EU:n järjestämillä seminaareilla on myös toinen tavoite: niiden tulee edistää osallistujamaiden välisten tehokkaiden ja johdonmukaisten valvontajärjestelmien perustamista.

Tämän vuoksi seminaarien pitäisi

  • tukea asekauppaa säätelevien lupajärjestelmien perustamista ja täytäntöönpanoa
  • kehittää rajavalvontaa ja aseiden siirron seurantaa
  • lisätä asekaupan avoimuutta YK:n tavanomaisten aseiden rekisterin perustamisen kautta
  • tukea kansallisia toimia pienaseiden ja kevyiden aseiden merkitsemiseksi ja jäljittämiseksi.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Päätös 2010/336/YUTP

14.6.2010

-

EUVL L 152, 18.6.2010

Viimeisin päivitys 23.10.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun