RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regulering af våbenhandel

Den Europæiske Union ønsker at bidrage til en forbedring af reguleringen af våbenhandel på verdensplan. Målet er, at deltage i udarbejdelsen af en traktat vedrørende våbenhandel og forbedre kontrolsystemerne i denne slags handel.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2010/336/PESC af 14. juni 2010 om EU's aktiviteter til støtte for traktaten om våbenhandel inden for rammerne af den europæiske sikkerhedsstrategi [EU-Tidende nr. L 152 af 18.06.2010].

RESUMÉ

Denne afgørelse udgør det projekt, som den Europæiske Union (EU) har udarbejdet med det formål at regulere våbenhandlen. Dette projekt skal nå frem til en bedre kontrol af import, eksport og overførsel af konventionelle våben på verdensplan.

Projektet har to målsætninger:

  • bidrage til det forberedende arbejde, hvis formål er, at udarbejde en traktat om våbenhandel i de Forenede Nationer (EN) (ES) (FR)
  • forbedre kontrolsystemerne for handel med våben mellem de Forenede Nationers medlemslande.

Det projekt, som rådet har fremlagt, består i at organisere nogle internationale seminarer. Disse seminarer skal samle de politiske repræsentanter og eksperter inden for våbenhandel. Det er meningen at der skal her foregå en udveksling af synspunkter og konkrete forslag.

Internationale seminarer

Seminarerne finder sted i forskellige dele af verden. De kommer til at foregå over flere dage og kommer til at føre flere slags deltagere sammen:

  • diplomatiske og militære repræsentanter, samt repræsentanter fra forsvarssektoren i deltagerlandene
  • repræsentanter fra de Forenede Nationer
  • repræsentanter fra internationale og ikke-statslige organisationer
  • teknisk og retshåndhævende personale, der specialiserer sig på våbenhandel (grænsemyndigheder, nationale og internationale eksperter, repræsentanter fra industrien).

Organiseringen af seminarerne varetages af de Forenede Nationers Institut for Nedrustningsforskning (Unidir (EN) (FR)). Unidir kommer til at udføre sin opgave under Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Ydermere skal den højtstående repræsentant med jævne mellemrum aflægge rapport til Rådet angående iværksættelsen af denne afgørelse. Budgettet for iværksættelsen af denne afgørelse er 1 520 000 euro.

Traktat om våbenhandel

Målet med seminarerne er at forberede udarbejdelsen af en traktat om våbenhandel på internationalt plan. Denne traktat er ved at blive udarbejdet i de Forenede Nationer. Den har en juridisk forpligtende virkning for de underskrivende lande. Den fastsætter navnlig nogle internationale krav til import, eksport og overførsel af våben.

Målet med de seminarer, der organiseres af EU er således at sørge for fremskridt ved forhandlingerne mellem de lande, der ønsker at deltage i traktaten. Disse seminarer giver navnlig mulighed for at få et overblik over den internationale situation hvad angår våbenhandel. Målet med dem er at fremme deltagelsen af så stort et antal af de Forenede Nationers medlemslande som muligt. Seminarerne giver ligeledes mulighed for at udstede nogle konkrete forslag om indholdet i den fremtidige traktat om våbenhandel.

Kontrol af våbenhandlen på verdensplan

Seminarerne, der organiseres af EU, skal gå efter et yderligere mål: at bidrage til implementeringen af effektive og sammenhængende kontrolsystemer mellem deltagerlandene.

Seminarerne skal således:

  • hjælpe med at fastsætte og anvende en ordning for bevilling af licenser til våbenhandel
  • forbedre grænsekontrol og overvågning af overførsler af våben
  • forbedre gennemsigtigheden i handlen med våben ved at implementere et FN-register for overførsler af konventionelle våben
  • bidrage til de nationale indsatser, der har som mål at sørge for mærkning og sporing af lette våben og våben af små kalibrer.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Rådets afgørelse 2010/336/FUSP

14.6.2010

-

EUT L 152 af 18.6.2010

Seneste ajourføring: 23.10.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top