RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regulace obchodu se zbraněmi

Evropská unie má zájem přispívat ke zlepšení právní úpravy obchodu se zbraněmi ve světovém měřítku. Jejím cílem je podílet se na přípravě smlouvy o obchodu se zbraněmi a zlepšit systémy kontroly tohoto druhu obchodu.

AKT

Rozhodnutí 2010/336/PESC Rady ze dne 14. června 2010 o činnostech EU na podporu smlouvy o obchodu se zbraněmi v rámci Evropské bezpečnostní strategie (Úř. věst. L 152 ze dne 18.6.2010)

PŘEHLED

Toto rozhodnutí prezentuje projekt vypracovaný Evropskou unií (EU) za účelem zlepšení regulace obchodu se zbraněmi. Tento projekt by měl vést k lepší kontrole dovozu, vývozu a převozu klasických zbraní ve světovém měřítku.

Projekt má dva cíle:

  • podílet se na přípravách vedoucích k vypracování smlouvy o obchodu se zbraněmi v rámci Spojených národů (EN) (ES) (FR);
  • zlepšit systémy kontroly obchodu se zbraněmi mezi členskými státy OSN.

Projekt předložený Radou spočívá v pořádání mezinárodních seminářů. Tyto semináře sdruží politické zástupce a experty v oblasti obchodu se zbraněmi. Povedou k výměně stanovisek a konkrétním návrhům.

Mezinárodní semináře

Semináře budou pořádány v různých částech světa. Potrvají několik dní a sdruží několik typů účastníků:

  • diplomatické, vojenské zástupce nebo zástupce resortů obrany účastnických států;
  • zástupce OSN;
  • zástupce mezinárodních a nevládních organizací;
  • techniky a osoby činné v trestním řízení specializující se na obchod se zbraněmi (pověřence kontrolami na hranicích; národní a mezinárodní experty; zástupce zbrojního průmyslu).

Organizace seminářů bude svěřena Institutu OSN pro výzkum v odzbrojování (Unidir (EN) (FR)). Zodpovědnost za splnění úkolu institutu Unidir nicméně převezme vysoký představitel EU pro zahraniční věci a společnou obranu. Vysoký představitel kromě toho bude pravidelně podávat zprávu Radě o zavádění tohoto rozhodnutí. Rozpočet určený k zavedení tohoto rozhodnutí je 1 520 000 eur.

Smlouva o obchodu se zbraněmi

Cílem seminářů bude připravit vypracování smlouvy o obchodu se zbraněmi ve světovém měřítku. Příprava této smlouvy probíhá v OSN. Pro signatářské země bude mít závazné právní účinky. Zejména stanoví mezinárodní normy dovozu, vývozu a převozu zbraní.

Semináře pořádané EU budou mít za cíl posunout jednání mezi státy, které chtějí ke smlouvě přistoupit. Tyto semináře zejména umožní ujasnit si mezinárodní situaci v oblasti obchodu se zbraněmi. Jejich cílem bude podporovat co nejširší účast členských států OSN. Semináře umožní také formulovat konkrétní návrhy ohledně obsahu budoucí smlouvy o obchodu se zbraněmi.

Kontrola obchodu se zbraněmi ve světovém měřítku

Semináře pořádané EU by měly mít i druhý cíl: přispět k zavedení účinných a kontrolních systémů propojujících účastnické státy.

Semináře by tak měly:

  • přispět k zavedení a uplatňování režimu přidělování licencí pro obchod se zbraněmi;
  • zlepšit kontrolu na hranicích a dohled nad převozem zbraní;
  • zlepšit transparentnost obchodu se zbraněmi díky zavedení registru OSN zaznamenávajícího obchod s konvenčními zbraněmi;
  • přispět k národnímu úsilí zajistit značení a sledování lehkých zbraní a malorážek.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí 2010/336/PESC

14. 6. 2010

-

Úř. věst. L 152 

ze dne 18. 6. 2010

Poslední aktualizace: 23.10.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky