RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mecanismul de finanţare a operaţiunilor militare (ATHENA)

Creat în 2004, ATHENA a fost conceput pentru a gestiona finanţarea costurilor comune necesare pentru punerea în aplicare a operaţiunilor Uniunii Europene (UE) care au implicaţii militare sau de apărare. ATHENA este gestionat sub autoritatea Comitetului special, un organism compus din reprezentanţi ai ţărilor participante.

ACT

Decizia 2011/871/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de instituire a unui mecanism de gestionare a finanţării costurilor comune ale operaţiunilor Uniunii Europene care au implicaţii militare sau de apărare (ATHENA).

SINTEZĂ

Operaţiunile militare efectuate în contextul politicii de securitate şi apărare comună (PSAC) nu sunt acoperite din bugetul Uniunii Europene (UE).

Aceste operaţiuni sunt finanţate prin contribuţii din partea statelor membre. Prezenta decizie instituie astfel un mecanism de gestionare a finanţării costurilor comune aferente acestor operaţiuni. Acest mecanism, învestit cu capacitate juridică şi denumit ATHENA, vizează în principal două tipuri de operaţiuni:

  • operaţiuni militare ale UE;
  • acţiunile de sprijin militar, aprobate de Consiliu, în favoarea unor state sau organizaţii terţe şi care, prin urmare, nu se află sub autoritatea comandamentului Uniunii Europene.

Structură

Comitetul special este organismul de decizie al ATHENA. Este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru participant. În conformitate cu protocolul nr. 22 privind poziţia Danemarcei, anexat la tratate, Danemarca nu participă la luarea deciziilor şi la acţiunile Uniunii care au implicaţii în materie de apărare; prin urmare, Danemarca nu participă la prezenta decizie.

Reprezentanţii statelor terţe participante şi comandanţii de operaţiuni pot participa la lucrările Comitetului, dar nu au drept de vot.

Comitetul special este organismul însărcinat cu examinarea finanţării operaţiunilor militare de către ATHENA. Astfel, acesta aprobă în unanimitate toate bugetele şi deciziile financiare ale ATHENA.

ATHENA este compus din trei organe de gestionare, care sunt plasate sub autoritatea comitetului special:

  • administratorul: acesta reprezintă autoritatea permanentă executivă a ATHENA. El întocmeşte şi prezintă Comitetului special proiectele de buget şi asigură aplicarea adecvată a deciziilor acestuia;
  • comandantul operaţiunii: acesta exercită, în numele ATHENA, competenţele legate de finanţarea operaţiunii pe care o comandă. În special, comandantul operaţiunii trebuie să trimită administratorului propuneri de buget pentru secţiunea „cheltuieli-costuri comune operaţionale” şi, ca ordonator, execută creditele referitoare la funcţionarea operaţiunii;
  • contabilul: acesta realizează contabilitatea ATHENA. El este responsabil de buna executare a plăţilor, de încasarea veniturilor şi de recuperarea creanţelor constatate.

Finanţarea costurilor comune ale operaţiunilor

Anexa I la decizie enumeră costurile comune ale operaţiunilor care sunt asumate de ATHENA indiferent de data angajării acestora (anumite cheltuieli de misiune, costuri cu depozitarea echipamentelor etc.).

Anexa II la decizie enumeră costurile comune asumate de ATHENA numai în timpul etapei de pregătire a operaţiunilor.

Anexa III la decizie enumeră costurile comune care pot fi asumate de ATHENA în cursul etapei active a operaţiunii (stabilirea comandamentelor, costurile de transport, salariile personalului local etc.).

Elaborarea bugetului

Administratorul prezintă anual Comitetului special, până la 31 octombrie cel târziu, proiectul de buget pentru anul următor. Bugetul, întocmit cu sprijinul fiecărui comandant de operaţiune pentru secţiunea privind „costurile comune operaţionale”, trebuie să includă:

  • creditele destinate să acopere costurile comune aferente pregătirii sau continuării operaţiunilor;
  • creditele pentru acoperirea costurilor comune operaţionale privind operaţiunile în curs sau prevăzute;
  • o previziune a veniturilor pentru a acoperi cheltuielile.

În cazul operaţiunilor militare de reacţie rapidă ale UE, sunt prevăzute proceduri de prefinanţare flexibile pentru a se atinge suma de referinţă stabilită de administrator.

Context

În 2002, Consiliul a adoptat un document iniţial privind finanţarea operaţiunilor de gestionare a crizelor conduse de UE. La 23 februarie 2004, Decizia 2004/197/PESC a creat mecanismul ATHENA. Această decizie a fost modificată în mai multe rânduri şi înlocuită apoi de Decizia 2008/975/PESC. Prezenta decizie abrogă şi înlocuieşte, la rândul ei, Decizia 2008/975/PESC.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Decizia 2011/871/PESC

19.12.2011

-

JO L 343 din 23.12.2011

Ultima actualizare: 06.01.2012

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii