RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ο μηχανισμός χρηματοδότησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων (ΑΘΗΝΑ)

Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ δημιουργήθηκε το 2004 και αποσκοπεί στη διαχείριση της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων που απαιτούνται για την υλοποίηση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας. Η διαχείριση του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ τελεί υπό την εξουσία ειδικής επιτροπής, η οποία απαρτίζεται τους εκπροσώπους των χωρών που συμμετέχουν.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑτου Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (ΑΘΗΝΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) δεν αναλαμβάνονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Έτσι, οι εν λόγω επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τις συνεισφορές των κρατών μελών. Επομένως, η παρούσα απόφαση θεσπίζει μηχανισμό διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των εν λόγω επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός αυτός, ο οποίος έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και καλείται ΑΘΗΝΑ, αφορά πρωτίστως δύο κατηγορίες επιχειρήσεων:

  • στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ·
  • στρατιωτικές δράσεις στήριξης τις οποίες αποφασίζει το Συμβούλιο υπέρ τρίτων κρατών ή τρίτων οργανισμών και οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν τελούν υπό την εξουσία του στρατηγείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δομή

Η ειδική επιτροπή είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο ανά συμμετέχον κράτος μέλος. Εξάλλου, και σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες, η Δανία δεν συμμετέχει στις αποφάσεις και δράσεις της Ένωσης που έχουν συνέπειες στην άμυνα· επομένως, δεν συμμετέχει στην παρούσα απόφαση.

Άλλωστε, οι εκπρόσωποι των συνεισφερόντων κρατών μελών και οι διοικητές των επιχειρήσεων μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής, αλλά δεν διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Η ειδική επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο να εξετάζει τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ. Έτσι, εγκρίνει ομόφωνα όλους τους προϋπολογισμούς και τις οικονομικές αποφάσεις του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

Άλλωστε, ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ απαρτίζεται από τρία διαχειριστικά όργανα, που υπάγονται όλα στην εξουσία της ειδικής επιτροπής:

  • τον διευθυντή: αυτός εκπροσωπεί τη μόνιμη εκτελεστική εξουσία του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ. Εκπονεί και υποβάλλει στην ειδική επιτροπή κάθε σχέδιο προϋπολογισμού και μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή των αποφάσεων της επιτροπής·
  • τον διοικητή της εκάστοτε επιχείρησης: αυτός ασκεί επ’ ονόματι του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ τα καθήκοντά του τα σχετικά με τη χρηματοδότηση της επιχείρησης της οποίας έχει το πρόσταγμα. Οφείλει κυρίως να διαβιβάζει στον διευθυντή τις προτάσεις του για το τμήμα «δαπάνες — επιχειρησιακά κοινά έξοδα» των σχεδίων προϋπολογισμών και να εκτελεί ως διατάκτης τις πιστώσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της επιχείρησης·
  • τον υπόλογο: αυτός φροντίζει για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ· είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των πληρωμών και την είσπραξη των εσόδων και των βεβαιωμένων απαιτήσεων.

Χρηματοδότηση των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων

Το παράρτημα Ι της απόφασης απαριθμεί τα κοινά έξοδα των επιχειρήσεων που αναλαμβάνονται από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ, οποιαδήποτε στιγμή και εάν προκύψουν (έξοδα αποστολής, έξοδα που συνδέονται με αποθήκευση υλικών, κλπ).

Το παράρτημα ΙΙ της απόφασης απαριθμεί τα κοινά έξοδα που αναλαμβάνονται από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ μόνο κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας της επιχείρησης.

Το παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης απαριθμεί τα κοινά έξοδα που αναλαμβάνονται από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης της επιχείρησης (συγκρότηση στρατηγείων, έξοδα μεταφοράς, μισθοδοσία προσωπικού που προσλαμβάνεται επιτόπου κλπ).

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

Κάθε χρόνο, ο διευθυντής καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος και το υποβάλλει στην ειδική επιτροπή (το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου). Ο προϋπολογισμός, που καταρτίζεται με τη βοήθεια εκάστου διοικητή επιχείρησης καθόσον αφορά το τμήμα «επιχειρησιακά κοινά έξοδα», περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

  • τις πιστώσεις για την κάλυψη των κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν, μιας επιχείρησης·
  • τις πιστώσεις για την κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων για τις διεξαγόμενες ή σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις·
  • πρόβλεψη των εσόδων που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των εξόδων, τα συμμετέχοντα τρίτα κράτη δεν οφείλουν να συνεισφέρουν στα κοινά έξοδα που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν, μιας επιχείρησης και τα οποία υπερβαίνουν τα διάφορα έσοδα. Αντιθέτως, συνεισφέρουν στα επιχειρησιακά κοινά έξοδα. Σε ό,τι αφορά τα κράτη μέλη, ο επιμερισμός της συνεισφοράς τους καθορίζεται σύμφωνα με την κλείδα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως αυτή ορίζεται Σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, προβλέπονται ευέλικτες διαδικασίες προχρηματοδότησης μέχρι την κάλυψη του ποσού αναφοράς που καθορίζει ο διευθυντής.

Πλαίσιο

Το 2002, το Συμβούλιο εξέδωσε ένα πρώτο έγγραφο για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ. Στις 23 Φεβρουαρίου 2004, η απόφαση 2004/197/ΚΕΠΠΑ θέσπισε τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ. Η εν λόγω απόφαση τροποποιήθηκε πολλές φορές και ύστερα αντικαταστάθηκε από την απόφαση 2008/975/ΚΕΠΠΑ. Η παρούσα απόφαση καταργεί και αντικαθιστά, με τη σειρά της, την απόφαση 2008/975/ΚΕΠΠΑ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία μεταφοράς στα κράτη μέληΕπίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ

19.12.2011

-

ΕΕ L 343 της 23.12.2011

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.01.2012

βλέπε και

  • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξατε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας