RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 7 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biologische en toxinewapens

De Europese Raad van 12 en 13 december 2003 heeft de strategie goedgekeurd tegen de verspreiding van massavernietigingswapens, met name van biologische en toxinewapens. Onderhavig gemeenschappelijk optreden bevestigt de steun van de Europese Unie aan het Verdrag inzake biologische en toxinewapens (BTWC) en streeft naar bevordering van het universele karakter van het BTWC en naar uitvoering van het verdrag door de verdragsluitende staten.

MAATREGEL

Gemeenschappelijk Optreden 2006/184/GBVB  (pdf) van de Raad van 27 februari 2006 betreffende de ondersteuning van het BTWC in het kader van de strategie van de EU tegen de verspreiding van massavernietigingswapens [Publicatieblad L 65 van 7.3.2006].

SAMENVATTING

Het Verdrag inzake biologische en toxinewapens (hierna "BTWC" genoemd) (EN ) is op 10 april 1972 gelijktijdig ondertekend te Moskou, Washington en Londen en is op 26 maart 1975 in werking getreden. Bij dit verdrag wordt een verbod ingesteld op de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden, de aanschaf en het bewaren van microbiële agentia en andere biologische agentia, van de soort en in hoeveelheden die niet kunnen worden gerechtvaardigd voor profylactische doeleinden, ter bescherming of ten behoeve van andere vreedzame doeleinden.

In juni 2005 hadden 171 landen het verdrag ondertekend, waarvan 155 het BTWC hadden geratificeerd (EN ) .

In hoofdstuk III van de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens wordt het belang van het BTWC en in het bijzonder een meer transparante tenuitvoerlegging van de in het verdrag genoemde normen erkend.

Hiertoe heeft de EU een actieplan goedgekeurd met als doel opnieuw belangstelling te wekken voor vertrouwenwekkende maatregelen (CBM's) - een verplicht mechanisme voor de uitwisseling van informatie door middel van jaarverslagen - en deze opnieuw in te zetten. In het actieplan wenst de EU tevens verbetering te bereiken in het reeds meer dan vijftien jaar oude systeem van de Verenigde Naties om onderzoek te doen naar vermeende gevallen van gebruik van biologische wapens.

De EU steunt het BTWC door middel van twee doelstellingen:

  • versterking van het universele karakter van het BTWC;
  • steun voor de uitvoering van het BTWC door de deelnemende staten.

Meer in het bijzonder zijn twee projecten gepland, die worden beschreven in de bijlage bij het gemeenschappelijk optreden.

  • Versterking van het universele karakter van het BTWC:
    Activiteiten, waaronder regionale en subregionale workshops en seminars, zullen worden georganiseerd om meer staten tot het BTWC te doen toetreden. Dit is een taak voor het EU-voorzitterschap, daarin bijgestaan door de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB.
  • Steun aan de staten bij het verdrag
    Andere activiteiten - zoals conferenties, bezoeken ten behoeve van steun en vertalingen - beogen de staten die partij zijn bij het verdrag bij te staan bij de nationale uitvoering van het BTWC. De bedoeling is dat zij de internationale verplichtingen uit het verdrag omzetten in nationale wetgeving. De technische tenuitvoerlegging hiervan wordt toevertrouwd aan het Graduate Institute for International Studies te Genève (EN) (FR).

Voor deze activiteiten, die naar schatting 18 maanden zullen duren, wordt een bedrag van 867 000 euro uitgetrokken.

Context

Nadat de EU dit eerste gemeenschappelijk optreden had goedgekeurd, heeft zij haar standpunt geactualiseerd door middel van een gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de Conferentie ter toetsing van het BTWC, die in 2006 heeft plaatsgevonden. In het gemeenschappelijk standpunt wordt nogmaals benadrukt dat de EU het verdrag over het verbieden van de ontwikkeling, de vervaardiging en het aanleggen van voorraden van bacteriologische (biologische) of toxinewapens en hun vernietiging (het BTWC) verder wil versterken.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtreding - VervaldatumUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Gemeenschappelijk Optreden 2007/184/GBVB27.2.2006-Publicatieblad L 65 van 7 maart 2006

Deze samenvatting dient ter informatie en vormt geen interpretatie of vervanging van het referentiedocument, dat de enige bindende rechtsgrondslag blijft.

 
Laatste wijziging: 08.10.2007

Zie ook

Voor meer informatie, zie de website van de Raad van de EU (EN).

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven