RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 7 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alomvattend verbod op kernproeven

In het kader van haar strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens verleent de Europese Unie (EU) steun aan de werkzaamheden van de Voorbereidende Commissie van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO). In het bijzonder beoogt het onderhavige gemeenschappelijk optreden de versterking van de capaciteit en de operationele prestaties van het systeem voor toezicht en verificatie van de CTBTO.

MAATREGEL

Gemeenschappelijk Optreden 2007/468/GBVB  (pdf) van de Raad van 28 juni 2007 betreffende de ondersteuning van activiteiten van de Voorbereidende Commissie van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO) ter versterking van haar toezichts- en verificatiecapaciteit en in het kader van de uitvoering van de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens [Publicatieblad L 176 van 6.7.2007].

SAMENVATTING

De staten (EN) die het in 1996 goedgekeurde alomvattend kernstopverdrag (CTBT) (FR) hebben ondertekend, hebben een voorbereidende commissie opgericht (EN). In afwachting van de oprichting van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO), heeft deze commissie tot taak voor de daadwerkelijke uitvoering van het CTBT te zorgen.

In het kader van de strategie (castellanodeutschenglishfrançais) van de EU tegen de verspreiding van massavernietigingswapens dient het CTBT zo snel mogelijk in werking te treden. De verbetering van de capaciteiten van de operationele prestaties van het systeem voor toezicht en verificatie van de CTBTO wordt eveneens van wezenlijk belang geacht. Hiertoe verleent de EU financiële steun aan specifieke projecten van de voorbereidende commissie van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO).

De projecten zijn gericht op:

  • de ontwikkeling van de capaciteit op het gebied van het toezicht op en de verificatie van edelgassen:
    Voor het bereiken van deze doelstelling moet 90 % van de stations van het Internationaal Toezichtsysteem (IMS) begin 2008 operationeel zijn. Bovendien moeten er na de inwerkingtreding van het verdrag meer operationele stations komen die kunnen toezien op de aanwezigheid van edelgassen in de atmosfeer. Momenteel is slechts een kwart van de geplande stations operationeel of in aanbouw;
  • steun voor de geïntegreerde oefening in het kader van de inspectie op het terrein in 2008.
    De eerste geïntegreerde oefening op het terrein in het kader van de grootschalige inspecties ter plaatse zal in september 2008 in Kazachstan plaatsvinden. Deze steun betreft vooral drie onderdelen: vervoer; inrichting van operationele basiskampen; workshops voor evaluatie van de oefening.

Het EU-voorzitterschap neemt, met de bijstand van de secretaris-generaal van de Raad, de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van dit gezamenlijk optreden op zich, maar in feite is het de voorbereidende commissie van de CTBTO die met de tenuitvoerlegging van de projecten belast is.

In de bijlage bij het gemeenschappelijk optreden worden de projecten, waarvoor een bedrag van 1 670 000 euro wordt toegekend, in bijzonderheden beschreven.

Context

In 2003 drong de EU aan op de spoedige inwerkingtreding van het verdrag voor een alomvattend verbod op kernproeven (Besluit 2003/567/GBVB ), en gaf daarmee uitvoering aan Gemeenschappelijk Standpunt 1999/533/GBVB.
Voorafgaand aan het onderhavige gemeenschappelijk optreden heeft de Raad van de EU in 2006 Gemeenschappelijk Optreden (2006/243/GBVB ) goedgekeurd betreffende de ondersteuning van activiteiten van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO op het gebied van opleiding en capaciteitsopbouw voor verificatie en in het kader van de uitvoering van de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtreding - VervaldatumUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Gemeenschappelijk optreden 2007/468/GBVB28.6.2007-L 176 van 6 juli 2007

Deze samenvatting dient ter informatie en vormt geen interpretatie of vervanging van het referentiedocument, dat de enige bindende rechtsgrondslag blijft.

Laatste wijziging: 27.09.2007
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven