RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kemiska vapen

Europeiska rådet antog vid sitt möte den 12-13 december 2003 strategin mot spridning av massförstörelsevapen, som bl.a. rör bekämpning av kemiska vapen. Den gemensamma åtgärd som presenteras här är en följd av Europeiska unionens åtagande att stödja verksamheten inom Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och fastställer sju prioriterade projekt.

RÄTTSAKT

Rådets gemensamma åtgärd 2007/185/GUSP av den 19 mars 2007 om stöd till OPCW:s verksamhet inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen [Europeiska unionens officiella tidning L 85 av den 19 mars 2007].

SAMMANFATTNING

Konventionen om kemiska vapen (CWC) (EN) (ES) (FR) och Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) (EN) (ES) (FR) är av avgörande betydelse när det gäller att skapa en värld fri från kemiska vapen.

I kapitel III i EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen erkänns denna betydelse, och EU uppmuntras att verka för allmän anslutning till konventionen om kemiska vapen.

Fyra mål fastställs för åtgärden:

 • Verka för allmän anslutning till konventionen.
 • Stödja medlemsstaternas fullständiga genomförande av konventionen.
 • Stödja genomförandet av konventionen genom samarbete på området kemisk verksamhet.
 • Stöd till att skapa ett ramverk för samverkan mellan den kemiska industrin, Organisationen för förbud mot kemiska vapen och de nationella myndigheterna.

De projekt inom Organisationen för förbud mot kemiska vapen som motsvarar åtgärder i EU:s strategi syftar till att

 • främja konventionen om kemiska vapen genom regional, subregional och bilateral verksamhet för att öka antalet medlemmar i Organisationen för förbud mot kemiska vapen,
 • ge fortlöpande tekniskt stöd till konventionsstater för att göra det möjligt att upprätta en välfungerande nationell myndighet,
 • stärka konventionsstaternas kapacitet för att utveckla hjälp- och skyddsprogram mot kemiska vapen,
 • skapa en allmänt tillgänglig databas för att identifiera kemikalier som ingår i konventionen om kemiska vapen,
 • stärka det internationella samarbetet för att underlätta genomförandet av konventionen,
 • stödja ett industriellt forum för skyddsaspekter i samband med 10-årsdagen för verksamheten inom Organisationen för förbud mot kemiska vapen,
 • främja besök vid anläggningar för förstöring av kemiska vapen eller på byggplatser för anläggningar för förstöring av kemiska vapen.

I bilagan ges en närmare beskrivning av de sju projekt som i sin helhet kommer att finansieras av EU (sammanlagd kostnad: 1 700 000 euro) och genomföras av Organisationen för förbud mot kemiska vapen under en period på ett och ett halvt år.

Mottagare av verksamheten till förmån för allmän anslutning till konventionen är stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen (både stater som har undertecknat konventionen och stater som inte har undertecknat konventionen). Mottagare av den verksamhet som rör genomförandet är stater som är parter i konventionen, men inte EU-medlemsstater.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Gemensam åtgärd 2007/185/GUSP19.03.2007-EUT L 85, 27.3.2007

Denna sammanfattning skall ses som information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet, som även fortsättningsvis är den enda bindande rättsliga grunden.

Senast ändrat den 22.06.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början