RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kemialliset aseet

Joulukuun 12. ja 13. päivänä 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen strategian, joka koskee erityisesti kemiallisten aseiden torjuntaa. Tässä tarkasteltava yhteinen toiminta on jatkoa Euroopan unionin (EU) sitoumukselle tukea Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) johtamia toimia. Yhteisessä toiminnassa määritellään myös seitsemän ensisijaista hanketta.

ASIAKIRJA

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/185/YUTP , 19 päivältä maaliskuuta 2007, kemiallisten aseiden kieltojärjestön toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä [Euroopan unionin virallinen lehti L 85, 19.3.2007].

TIIVISTELMÄ

Kemiallisten aseiden kieltosopimus (Chemical Weapons Convention, CWC) (EN) (ES) (FR) ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestö (OPCW) (ES) (EN) (FR) ovat ratkaisevan tärkeitä maailmanlaajuiseen kemiallisista aseista luopumiseen tähtäävässä työssä.

Euroopan unioni tunnustaa tämän joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen strategiansa III luvussa ja sitoutuu edistämään kemiallisista aseista tehdyn kieltosopimuksen maailmanlaajuista noudattamista.

Yhteisen toiminnan tavoitteena on:

 • edistää kieltosopimuksen yleismaailmallista soveltamista
 • tukea sitä, että jäsenvaltiot panevat kieltosopimuksen täysimääräisesti täytäntöön
 • edistää kemian alan kansainvälistä yhteistyötä kieltosopimuksen täytäntöönpanoa täydentävänä toimenpiteenä
 • tukea kemianteollisuuden, kieltojärjestön ja kansallisten viranomaisten välisen yhteistyöverkoston luomista.

Yhteisön prioriteettien mukaisten kemiallisten aseiden kieltojärjestön hankkeiden tavoitteena on:

 • edistää kieltosopimuksen täytäntöönpanoa toteuttamalla alueellisia, osa-alueellisia ja kahdenvälisiä toimia, joilla pyritään lisäämään kieltojärjestön jäsenmäärää
 • antaa pitkäaikaista teknistä tukea sopimusvaltioille kansallisten viranomaisten perustamiseksi ja niiden toiminnan tehostamiseksi
 • vahvistaa sopimusvaltioiden kykyä reagoida ja kehittää avustus- ja suojeluohjelmia kemiallisia aseita vastaan
 • perustaa ilmainen tietokanta, jonka avulla kieltosopimukseen kuuluvat kemikaalit on helppo tunnistaa
 • vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä kieltosopimuksen täytäntöönpanemisen helpottamiseksi
 • tukea kieltojärjestön teollisuus- ja suojelufoorumin valmisteluja kieltojärjestön 10. vuosipäivän puitteissa
 • tukea vierailuja kemiallisten aseiden hävittämislaitoksiin ja/tai kemiallisten aseiden hävittämislaitosten rakennustyömaille.

Yhteisen toiminnan liitteessä luetellaan esitellään yksityiskohtaisesti EU:n kokonaan rahoittamat seitsemän hanketta, joiden kokonaiskustannukset ovat 1 700 000 euroa ja jotka Kemiallisten aseiden kieltojärjestö toteuttaa 18 kuukauden kuluessa.

Maailmanlaajuisten toimien tuensaajat ovat kemiallisten aseiden kieltosopimuksen ulkopuolisia maita (allekirjoittajavaltioita ja myös muita valtioita). Täytäntöönpanoon liittyvien toimien tuensaajat ovat kemiallisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltioita, jotka eivät ole EU:n jäseniä.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Yhteinen toiminta 2007/185/YUTP19.3.2007-EUVL L 85, 27.3.2007

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 22.06.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun