RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kemiske våben

På mødet i Det Europæiske Råd den 12. og den 13. december 2003 vedtog man strategien mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som især vedrører kampen mod kemiske våben. Denne fælles aktion er en følge af EU's tilsagn om at støtte OPCW's (Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens) aktiviteter, og der redegøres for syv prioriterede projekter.

DOKUMENT

Rådets fælles aktion 2007/185/FUSP af 19. marts 2007 om støtte til OPCW's aktiviteter inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben [EUT L 85 af 19.3.2007].

RESUMÉ

Konventionen om kemiske våben (CWC) (EN) (ES) (FR) og Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) (EN) (ES) (FR) spiller en afgørende rolle i forsøget på at skabe en verden uden kemiske våben.

I kapitel III i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben er der en erkendelse af denne vigtige rolle, og EU forpligtes til at kæmpe for at gøre konventionen om kemiske våben (CWC) verdensomspændende.

Den fælles aktion har fastsat fire målsætninger:

 • Fremme af CWC's universelle karakter
 • Støtte til de deltagende staters fulde gennemførelse af CWC
 • Internationalt samarbejde om kemiske aktiviteter som ledsageforanstaltninger til gennemførelsen af CWC
 • Støtte til at skabe en ramme for samarbejdet mellem den kemiske industri, OPCW og de nationale myndigheder.

OPCW-projekter, der svarer til Fællesskabets prioriteringer, tager sigte på følgende:

 • Fremme af CWC gennem regionale, subregionale og bilaterale aktiviteter, der tager sigte på at øge antallet af medlemmer af OPCW
 • Levering af vedvarende teknisk støtte til de deltagende lande med henblik på oprettelse af effektivt fungerende nationale myndigheder
 • Styrkelse af kapaciteten hos de deltagende stater, så de bedre kan reagere og udvikle bistands- og beskyttelsesprogrammer i forbindelse med kemiske våben
 • Oprettelse af en database over alle CWC-listede kemikalier med gratis internetadgang
 • Styrkelse af det internationale samarbejde for at fremme gennemførelsen af CWC
 • Støtte til et OPCW-industri- og beskyttelsesforum inden for rammerne af 10-året for OPWC
 • Støtte til besøg på destruktionsanlæg for kemiske våben og/eller byggepladser, hvor der opføres sådanne destruktionsanlæg for kemiske våben.

I bilaget er der en detaljeret gennemgang af de syv projekter, der vil blive finansieret fuldt ud af EU (samlede omkostninger: 1 700 000 EUR) og gennemført af OPCW over en periode på atten måneder.

Støttemodtagerne i forbindelse med aktiviteter med henblik på universel tilslutning er stater, der ikke deltager i CWC (både signatarstater og ikke-signatarstater). Støttemodtagere i forbindelse med aktiviteter med henblik på gennemførelsen er stater, der ikke er medlemmer af EU, men som deltager i CWC.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdlbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Fælles aktion 2007/185/FUSP19.3.2007-EUT L 85 af 27. marts 2007

Dette sammendrag tjener udelukkende til orientering. Det hverken fortolker eller erstatter referencedokumentet, som er det eneste bindende retsgrundlag.

Seneste ajourføring: 22.06.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top