RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Chemické zbraně

Evropská rada přijala ve dnech 12. a 13. prosince 2003 strategii proti šíření zbraní hromadného ničení, která se týká zejména boje proti chemickým zbraním. Tato společná akce navazuje na závazek Evropské unie (EU) podporovat činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a stanovuje sedm prioritních projektů.

AKT

Společná akce Rady 2007/185/SZBP ze dne 19. března 2007 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 85 ze dne 19.3.2007)

PŘEHLED

Úmluva o chemických zbraních (CWC) (EN) (ES) (FR) a Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW (EN) (ES) (FR)) hrají klíčovou úlohu při vytváření světa bez chemických zbraní.

Strategie Evropské unie (EU) proti šíření zbraní hromadného ničení tento význam uznává a zavazuje se usilovat o dosažení všeobecného přistoupení k Úmluvě o chemických zbraních (CWC).

Společná akce si stanovuje čtyři cíle:

 • prosazování univerzality CWC;
 • podpora úplného provádění CWC členskými státy;
 • mezinárodní spolupráce v oblasti chemie jako doplňující opatření k provádění CWC;
 • podpora tvorby rámce spolupráce mezi chemickým průmyslem, OPCW a vnitrostátními orgány.

Projekty OPCW, které odpovídají prioritám Společenství, mají za cíl:

 • prosazování CWC prostřednictvím provádění regionálních, subregionálních a dvoustranných činností určených k rozšíření počtu členů OPCW;
 • poskytování soustavné technické podpory státům, které jsou stranami CWC a které o ni požádají, za účelem zřízení a účinného fungování vnitrostátních orgánů;
 • posílení schopnosti reakce států, které jsou stranami CWC, a jejich kapacit pro rozvoj pomocných a ochranných programů proti chemickým zbraním;
 • zřízení volně dostupné databáze, která umožní určit chemické látky obsažené na seznamech CWC;
 • zesílení mezinárodní spolupráce za účelem usnadnění provádění CWC;
 • podporu fóra OPCW pro průmysl a ochranu v rámci 10. výročí OPCW;
 • podporu návštěv zařízení na ničení chemických zbraní (CWDF) nebo takových zařízení ve výstavbě.

Společná akce je doplněna přílohou s podrobným popisem sedmi projektů, které budou plně financovány z rozpočtu EU (celkové náklady: 1 700 000 EUR) a OPCW je realizuje během 18 měsíců.

Příjemci podpory ve formě činností souvisejících s univerzalitou jsou státy, které nejsou stranami CWC (jak signatářské, tak nesignatářské státy). Příjemci podpory ve formě činností souvisejících s prováděním jsou třetí státy, které jsou stranami CWC.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Společná akce 2007/185/SZBP

19. 3. 2007

Úř. věst. L 85 ze dne 27. 3. 2007

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není vyložit nebo nahradit referenční dokument, který zůstává jediným právně závazným právním podkladem.

Poslední aktualizace: 22.06.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky