RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia contra proliferării armelor de distrugere în masă

Acest document expune un plan de acţiune exhaustiv al Uniunii Europene pentru lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (ADM). Strategia UE subliniază importanţa unei acţiuni hotărâte pentru a preveni, a descuraja, a opri şi a elimina programele de proliferare a armelor de distrugere în masă (ADM) şi a rachetelor.

ACT

Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (DE ) (EN ) (FR ). Bruxelles, 12 decembrie 2003 [Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană trebuie să acţioneze cu hotărâre, utilizând toată gama instrumentelor şi politicilor sale, pentru a preveni, a descuraja, a opri şi, dacă este posibil, a elimina programele de proliferare a armelor de distrugere în masă (ADM) şi a rachetelor.

Dacă regimurile prevăzute prin tratatele internaţionale şi mecanismele de control al exporturilor au încetinit proliferarea ADM, un anumit număr de state şi chiar de grupuri teroriste au căutat sau caută încă să dezvolte astfel de arme.

O ameninţare tot mai mare pentru pace şi securitate

Proliferarea armelor de distrugere în masă, în special a armelor nucleare, chimice şi biologice, precum şi a vectorilor acestora (rachete cu rază medie şi lungă de acţiune, rachete de croazieră şi vehicule aeriene fără pilot) constituie o ameninţare din ce în ce mai mare.

Proliferarea armelor de distrugere în masă, împreună cu diseminarea tehnologilor şi a cunoştinţelor cu dublă utilizare, creşte riscul ca aceste arme să fie utilizate de state ori să fie achiziţionate de grupuri teroriste care ar putea, în mod direct sau indirect, să ameninţe UE, inclusiv în interesele sale mai largi (comunităţile de expatriaţi şi interesele economice).

Pentru un răspuns multilateral eficient

În cadrul luptei eficiente împotriva proliferării, este necesar ca UE să adopte o abordare energică şi multilaterală, în cooperare cu Statele Unite şi ceilalţi parteneri ai săi. Controlul exporturilor şi sprijinul acordat instituţiilor multilaterale responsabile cu verificarea şi asigurarea respectării tratatelor sunt considerate ca fundamentale.

Măsurilor preventive (tratate multilaterale şi regimuri de control al exporturilor) li se adaugă, dacă este cazul, măsuri coercitive în cadrul capitolului VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al dreptului internaţional (sancţiuni selective sau globale, interceptarea încărcăturilor, utilizarea forţei etc.).

Pentru a face faţă ameninţării ADM, trei elemente trebuie să fie luate în considerare:

 • importanţa multilateralismului: sistemul tratatelor multilaterale constituie temeiul juridic al tuturor eforturilor UE în materie de neproliferare. Aplicarea universală a normelor stabilite în tratatele internaţionale şi protocoalelor acestora [Tratatul de neproliferare nucleară (FR) – TNP, acordurile Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (EN) – AIEA, Convenţia privind armele chimice – CAC, Convenţia privind interzicerea armelor biologice şi cu toxine (EN) – BTWC, Codul internaţional de conduită împotriva proliferării rachetelor balistice – ICOC şi Tratatul de interzicere totală a experienţelor nucleare (FR) – CTBT] este considerată ca un obiectiv politic al UE, la fel ca şi îmbunătăţirea mecanismelor de verificare a încălcărilor normelor menţionate;
 • necesitatea promovării unui mediu regional şi internaţional stabil: UE va asigura aplicarea unor acorduri regionale pentru securitate – atacând cauzele care determină proliferarea, precum şi a unor procese regionale de control al armamentului şi de dezarmare. UE va acorda o atenţie deosebită problemei proliferării în regiunea bazinului mediteranean;
 • o cooperare strânsă cu parteneri cheie: definirea unei abordări comune şi cooperarea cu parteneri cheie (Statele Unite, Federaţia Rusă, Japonia şi Canada), Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale sunt esenţiale pentru aplicarea efectivă a regimului de neproliferare a ADM.

Împiedicarea, oprirea şi, dacă este posibil, eliminarea programelor de proliferare

UE trebuie să integreze la toate nivelurile, pentru a-i maximiza eficienţa, gama largă de instrumente de care dispune pentru lupta împotriva proliferării ADM:

 • tratatele multilaterale şi mecanismele de control ale acestora;
 • măsurile naţionale de control al exporturilor, coordonate la nivel internaţional;
 • programele de cooperare în vederea reducerii ameninţării;
 • pârghiile politice şi economice;
 • interzicerea activităţilor de achiziţie ilegală;
 • măsurile coercitive prevăzute de Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Aplicarea strategiei UE se bazează pe un plan de acţiune care va fi revizuit cu regularitate. Acesta se bazează pe patru axe:

Prima axă: o acţiune hotărâtă împotriva proliferatorilor

 • universalizarea şi, dacă este necesar, întărirea principalelor tratate, convenţii şi acorduri de verificare;
 • încurajarea rolului Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite;
 • îmbunătăţirea sprijinului politic, financiar şi tehnic pentru sistemele de verificare;
 • întărirea politicilor şi a practicilor în materie de control al exporturilor;
 • îmbunătăţirea, în cadrul Uniunii Europene, a măsurilor de securitate care împiedică accesul neautorizat la materialele, echipamentele şi cunoştinţele sensibile în materie de proliferare;
 • întărirea identificării, controlului şi interceptării traficului ilegal.

A doua axă: un mediu internaţional şi regional stabil

 • întărirea programelor comunitare de cooperare cu celelalte ţări, vizând sprijinul pentru dezarmare, pentru control şi pentru măsurile de securitate în ceea ce priveşte materialele, echipamentele şi cunoştinţele sensibile;
 • integrarea preocupărilor legate de neproliferarea ADM în celelalte activităţi şi politici ale UE, pentru a creşte eficienţa acestora.

A treia axă: o cooperare strânsă cu Statele Unite şi alţi parteneri cheie

A patra axă: elaborarea structurilor necesare în cadrul Uniunii

 • crearea unui centru de supraveghere, în cadrul Secretariatului General al Consiliului, având ca sarcină asigurarea aplicării coerente a strategiei UE. Din 2004, un raport semestrial de progres este prezentat spre aprobare Consiliului UE.

În decembrie 2006, Consiliul a aprobat un „document de reflexie (DE ) (EN ) (FR )” privind controlul şi întărirea aplicării coerente a strategiei UE împotriva proliferării ADM prin intermediul unui centru de supraveghere a ADM. Scopul acestui document este de a stabili o metodă de lucru bazată pe cooperare, ce permite Secretariatului General al Consiliului, serviciilor Comisiei şi statelor membre să colaboreze eficient în lupta împotriva proliferării ADM.

Context

În cadrul Consiliului European de la Salonic din 19-20 iunie 2003, statele membre au adoptat o declaraţie privind neproliferarea, în care s-au angajat să continue elaborarea unei strategii comunitare coerente, înainte de sfârşitul anului 2003, pentru a face faţă ameninţării ADM. În decembrie 2003, în paralel cu adoptarea strategiei europene de securitate „O Europă sigură într-o lume mai bună”, Consiliul European a adoptat strategia împotriva proliferării armelor de distrugere în masă.

Prezenta fişă de sinteză are doar un caracter informativ şi nu urmăreşte să interpreteze sau să înlocuiască documentul de referinţă, care rămâne singurul temei juridic.

Ultima actualizare: 13.04.2007

Consultaţi şi

 • Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul Serviciului European de Acţiune Externă (EN).
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii